Produkcja pelletu w Polsce w kontekście ustawy o OZE

Produkcja pelletu w Polsce w kontekście ustawy o OZE
sebilden, flickr cc

W roku 2013 nastąpiły znaczące zmiany wśród producentów pelletu. Dokończono budowy nowych fabryk, między innymi zlokalizowanej w Zielonej Górze fabryki Stelmet, w której wprowadzono innowacyjny układ kondensacji spalin, dzięki czemu do atmosfery emitowana jest praktycznie sama para wodna. Dzięki temu produkcja pelletu w Polsce wynosi blisko 600 tys. ton rocznie.

Ustawa OZE a rynek pelletu

– Nadmierna podaż zielonych certyfikatów na przełomie 2012 i 2013 roku, miała wpływ na spore zawirowania na rynku pelletu i biomasy w naszym kraju – informuje Przemysław Bieńkowski, Wiceprezes Zarządu firmy Stelmet sp. z o.o. sp.j.Mimo sygnalizacji problemu przez ekspertów już od 2010 r., Ministerstwo Gospodarki nie zmieniło na czas rozporządzenia o wysokości udziału OZE w sprzedaży energii. W skutek tego nie wprowadzono na ścieżkę legislacyjną projektu ustawy o OZE przygotowanego od 2010 r., którego celem było wdrożenie dyrektywy 2009/28/WE w sprawie OZE, a także ograniczenie ilości certyfikatów ze współspalania – dodaje.

REKLAMA

Zużycie biomasy w Polsce

Do końca roku 2012 zużycie biomasy wzrastało bardzo dynamicznie, by osiągnąć wartość blisko 29 mln ton. Jednak wymagania odnośnie ograniczenia spalania biomasy drzewnej w elektroenergetyce na rzecz agrobiomasy spowodowały wzrost wykorzystania słomy i rozwój przemysłu jej peletyzacji. Dodatkowo wytworzony w ten sposób popyt na biomasę pochodzenia rolniczego był uzupełniany importem z Ukrainy oraz krajów egzotycznych, co dodatkowo osłabiało polski rynek pelletu.

REKLAMA

 

Produkcja pelletu w Polsce w latach 2003-2013. Źródło: Stelmet

Rozwój rynku biomasy wyprzedził ponadto założenia Krajowego Planu działań, który zakładał taką konsumpcję dopiero po 2015 roku. W konsekwencji zostało zatrzymanych wiele inwestycji przetwórstwa biomasy, w szczególności agrobiomasy, oraz wstrzymanie produkcji pelletu i brykietów w istniejących zakładach.

Analizując rynek energii OZE można przypuszczać, że produkcja zielonej energii utrzymana została na poziomie z 2012 r. i wynosi ok. 17 TWh., co stanowi około 50 proc. wartości wymaganej w 2020 r.

Stelmet