"Obywatelska" mikrogeneracja, a nie współspalanie

"Obywatelska" mikrogeneracja, a nie współspalanie
....

Autorzy raportu „W kierunku nowoczesnej polityki energetycznej” podkreślają potrzebę wykorzystania mikrogeneracji przy jednoczesnym ograniczaniu współspalania biomasy.{więcej}

Racjonalizacji powinno podlegać również wykorzystanie biomasy,
która powinna być przeznaczona na paliwo jedynie dla małych źró-
deł. Należy więc ograniczyć współspalanie w wielkich blokach, nie

Raport „W kierunku nowoczesnej polityki energetycznej” został opracowany przez czołowych ekspertów ds. energetyki w Polsce m.in. przez Marka Woszczyka – prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Mariusza Sworę – byłego prezesa URE,  Jana Rączkę – prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zdzisława Murasa – dyrektora Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych URE, Hannę Trojanowską – pełnomocnika rządu ds. energetyki jądrowej czy Henryka Kalisia – przewodniczącego Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu Ziemnego.

Zdaniem autorów raportu, realizacja nowoczesnej polityki energetycznej Polski wymaga jej racjonalizacji m.in. w obszarze gospodarki biomasą. Jak czytamy w raporcie biomasa powinna być paliwem jedynie dla małych źródeł energii.

REKLAMA
REKLAMA

– Należy ograniczyć współspalanie w wielkich blokach, nie ma też uzasadnienia dla powstawania w Polsce dużych, kilkusetmegawatowych bloków opalanych biomasą – czytamy w raporcie „W kierunku nowoczesnej polityki energetycznej”.

W miejsce współspalania autorzy raportu proponują rozwój źródeł mikrogeneracji, co wymaga likwidacji barier prawnych czy wprowadzenia odpowiedniego systemu wsparcia.

W raporcie podkreśla się potrzebę stworzenia „podstaw do rozwoju obywatelskiej czy też komunitariańskiej wizji energetyki, opartej na inicjatywie obywateli i ich wspólnot”.

– Oprócz wielu korzyści systemowych związanych z małą energetyką, ważnym skutkiem jej zaistnienia powinno być generowanie indywidualnej inicjatywy oraz budowanie więzi w wymiarze lokalnym i sąsiedzkim. Energetyka obywatelska ma w sobie duży potencjał (w dłuższym okresie), jednakże szerokie jej wykorzystanie póki co jest wątpliwe z ekonomicznego punktu widzenia