Ile biogazowni buduje się w Polsce?

Ile biogazowni buduje się w Polsce?
Biogazownia w Grzmiącej

W których województwach powstaje obecnie najwięcej biogazowni i w jakim stadium zaawansowania są poszczególne inwestycje? {więcej}

REKLAMA

Jak wynika z danych udostępnionych przez Instytut Energetyki Odnawialnej, obecnie w Polsce działa 14 biogazowni rolniczych, kolejnych 65 projektów jest w zaawansowanym stadium realiazacji, a 226 inwestycji jest w fazie wstępnej.

Najwięcej biogazowni działa w województwach pomorskim i lubuskim, a następnie w śląskim i zachodniopomorskim. Oprócz wyżej wymienionych biogazowni, tego typu instalacje działają już także w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim i wielkopolskim. We wszystkich województwach, z wyjątkiem małopolskiego, wiele projektów jest w zaawansowanym stadium rozwoju.
 

REKLAMA