Nowa definicja biogazu rolniczego

Nowa definicja biogazu rolniczego
Conergy press

Ostatnia nowelizacja Prawa Energetycznego zmieniła definicję biogazu rolniczego. Jakie jeszcze zmiany dla rynku biogazowni wprowadza nowa wersja ustawy? {więcej}

Rozszerzoną definicję biogazu w stosunku to poprzednich wersji zawiera nowelizacja ustawy Prawo Energetyczne podpisana niedawno przez Prezydenta RP.

REKLAMA

Jak wynika z nowelizacji, biogaz rolniczy to paliwo gazowe otrzymywane w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej, z wyłączeniem gazu pozyskiwanego z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów.

REKLAMA

Nowelizacja Prawa Energetycznego stanowi ponadto, iż sprzedawcy energii produkowanej w biogazowniach rolniczych będą zobowiazani do stosowania średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej wyprodukowanej w źródłach odnawialnych z poprzedniego roku – nie tylko w stosunku do przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję URE, ale także przedsiębiorstw energetycznych figurujących w rejestrze prowadzonym przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego.

W dodatku, nowe przepisy zwalniają operatorów biogazowni rolniczych z opłat skarbowych związanych z prowadzeniem przez Agencję Rynku Rolnego rejestru przedsiębiorstw energetycznych.