URE nie wydaje jeszcze żółtych i czerwonych certyfikatów

URE nie wydaje jeszcze żółtych i czerwonych certyfikatów
Climate KIC press

Mimo, że w życie weszła ustawa przywracająca wsparcie w postaci świadectw pochodzenia dla kogeneracji (tzw. żółtych i czerwonych certyfikatów), Urząd Regulacji Energetyki nie wydał jeszcze operatorom jednostek kogeneracyjnych żadnego certyfikatu. 

Ustawa przywracająca możliwość przyznawania świadectw kogeneracyjnych weszła w życie już dwa miesiące temu. Mimo to URE nie wydał jeszcze od tego czasu żadnego świadectwa kogeneracyjnego. 

Wnp.pl informuje, że pierwsze żółte i czerwone certyfikaty wydawane w konsekwencji przywrócenia wsparcia dla kogeneracji trafią do Rejestru Świadectw Pochodzenia prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii jeszcze w tym miesiącu. 

REKLAMA

Przywrócenie systemu świadectw kogeneracyjnych jest korzystne m.in. dla operatorów biogazowni rolniczych, którzy za wyprodukowaną energię mogą otrzymywać – obok certyfikatów zielonych przysługujących za produkcję energii odnawialnej – również certyfikaty żółte – lub jednocześnie certyfikaty zielone i fioletowe. 

REKLAMA

W tym roku wartość opłaty zastępczej odpowiadającej żółtym certyfikatom wynosi 110 zł/MWh i jest niższa niż rok wcześniej, kiedy wynosiła 149,3 zł/MWh. 

Z kolei wyznaczona przez URE wartość opłaty zastępczej będącej benchmarkiem dla certyfikatów czerwonych wynosi w 2014 r. 11 zł/MWh w porównaniu do 29,83 zł/MWh rok wcześniej. 

Opłata zastępcza odpowiadająca fioletowym certyfikatom wynosi w tym roku 63,26 zł/MWh i jest nieznacznie wyższa niż w latach 2012-2013. Z kolei opłata zastępcza stanowiąca odniesienie dla wartości zielonych certyfikatów wynosi w 2014 r. 300,03 zł/MWh. 

Zgodnie z ostatnią nowelizacją Prawa energetycznego, system wsparcia dla kogeneracji będzie obowiązywać do 2018 r. 

gramwzielone.pl