Przewaga biomasy nad energią wiatrową

Przewaga biomasy nad energią wiatrową
Henrysalome, flickr cc-by-2.0

– Biomasa będzie podstawowym źródłem jeśli chodzi o wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w Polsce. Nie zgodzę się, że główną rolę odegra tutaj energetyka wiatrowa, ponieważ biomasa jest stabilniejszym źródłem energii – przekonuje Ryszard Gajewski, prezes Polskiej Izby Biomasy. {więcej}

W wywiadzie udzielonym reo.pl, Ryszard Gajewski zaznacza, że przygotowywana w Ministerstwie Gospodarki ustawa o energii odnawialnej musi być komplementarna z powstającym w resorcie gospodarki nowym Prawem Energetycznym. Prezes Polskiej Izby Biomasy liczy, że nowa ustawa będzie w wystarczającym stopniu wspierać sektor biomasowy, tak aby zagwarantować opłacalność produkcji. Zdaniem Gajewskiego, przewagą biomasy nad energetyką wiatrową jest większe bezpieczeństwo energetyczne dla użytkowników, co sprawia, że eksploatacja elektrowni biomasowych jest bardziej „uzasadniona ekonomicznie”.

REKLAMA

W kwestii rynku biogazowego Gajewski zaznacza, że kluczowe dla rozwoju biogazowni w Polsce jest przekonanie społeczeństwa, że dzięki tego rodzaju instalacjom można zagospodarować produkcję rolno-spożywczą i gwarantują one dostęp do źródła ciepła i źródła energii elektrycznej. Gajewski podkreśla także, że konieczne jest zlikwidowanie barier prawnych i budowlanych utrudniających realizację projektów biogazowych.

REKLAMA

Sprawdź, które projekty biogazowni otrzymały dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach PO Infrastruktura i Środowisko, na Gramwzielone.pl w artykule: Które biogazownie dostaną dofinansowanie z Unii?