PROW 2007-2013: więcej dotacji dla rolników

PROW 2007-2013: więcej dotacji dla rolników
wholehole, flickr cc

Komisja Europejska zaakceptowała zwiększenie budżetu działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dzięki decyzji Brukseli będzie możliwe przyznanie dotacji dodatkowo kilku tysiącom wnioskodawców spośród tych, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w naborach przeprowadzonych w latach 2011-2013.

Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na finansowanie inwestycji z zakresu m.in. ochrony środowiska. 

REKLAMA
REKLAMA

Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, szczegółowe informacje na temat sposobu postępowania z wnioskami o przyznanie pomocy złożonymi w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2007 – 2013 będą publikowane na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa niezwłocznie po zakończeniu przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prac nad projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego PROW na lata 2007-2013.

Projekt rozporządzenia jest w trakcie konsultacji społecznych.

gramwzielone.pl / źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa