Na Lubelszczyźnie powstanie 21 biogazowni?

Na Lubelszczyźnie powstanie 21 biogazowni?
Conergy press

Tyle wniosków o dofinansowanie budowy małych biogazowni rolniczych przyjął lubelski oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Maksymalna wartość dotacji w ramach programu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ramach PROW 2007-2013, które mogą otrzymać poszczególni beneficjenci, to 500 tys. zł przy dofinansowaniu projektów na poziomie do 50%. Takie zasady preferują wsparcie projektów, których koszt to około 1 mln zł, co oznacza, że dofinansowaniem z ARiMR może zostać objęta budowa biogazowni o mocy ok. 100 kW.

W konkursie o dotację z ARiMR mogą uczestniczyć rolnicy ubezpieczeni w KRUS, którzy chcą dywersyfikować swoją działalność na pozarolniczą.

REKLAMA
REKLAMA

– To pierwszy tego typu, nowatorski program dotyczący budowy biogazowni. Województwo lubelskie jest w czołówce pod względem liczby złożonych wniosków na tle kraju – Polska Agencja Prasowa Cytuje Jerzego Drykę z lubelskiej ARiMR.

Całkowita wartość dofinansowania,o jakie wnioskowali ronicy w lubelskiej ARiMR to 10,48 mln zł, a większość aplikantów chce otrzymać maksymalne dofinansowanie w wys. 500 tys. zł. Jak mówi PAP Dryka, nie wiadomo jeszcze, kiedy będą podpisywane pierwsze umowy o dofinansowanie, a na razie trwa procedura weryfikacji złożonych wniosków.

Jak dodaje w swoim komunikacie PAP, w województwie lubelskim działają już 2 biogazownie. Pierwsza z nich zlokalizowana jest w Uhninie koło Parczewa i rocznie produkuje 10 GWh energii elektrycznej, a druga – w Sieliszczkach koło Piask, której szacowany roczny uzysk en. elektrycznej wynosi około 8 tys. MWh.