Biokomponenty – nowa definicja

Biokomponenty - nowa definicja
jurvetson, flickr cc-by-2.0

Przygotowywana przez Ministerstwo Gospodarki nowelizacja ustawy o biokomponentach i paliwach ciekłych rozszerza definicję biokomponentów.

Nowa definicja biokomponentów znalazła się w projekcie zmian do ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych przygotowanym przez Ministerstwo Gospodarki.

REKLAMA

Zgodnie z proponowaną definicją za biokomponenty uważa się (…) bioetanol, biometanol, ester, dimetyloeter, czysty olej roślinny, węglowodory syntetyczne, hydrorafinowany olej roślinny, biogaz, biowodór, olej napędowy wytwarzany metodą Fischer-Tropsch, wykorzystywane jako dodatek do paliw ciekłych i biopaliw lub jako samoistne paliwo”.

REKLAMA

Rozszerzenie definicji biokomponentów w stosunku do obowiązującej ustawy ma na celu zapewnienie zgodności z tekstem zawartym w załączniku nr 3 do dyrektywy 2009/28/WE. Projekt zmian do ustawy o biokomponentach jest dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji.