Ministerstwo stawia na małe biogazownie

Ministerstwo stawia na małe biogazownie
spd biogas press

NOWA USTAWA O OZE. Ustalając zasady nowego systemu wsparcia dla OZE, resort gospodarki wysyła jasny sygnał – więcej wsparcia dla energetyki rozproszonej – o wiele mniej dla współspalania. {więcej}

W zaprezentowanej wczoraj nowej wersji systemu wsparcia dla OZE, która będzie obowiązywać po wprowdzeniu w życie nowej ustawy o OZE, Ministerstwo Gospodarki przedstawiło wartość tzw. współczynników korygujących wartość zielonych certyfikatów w zależności od technologii i mocy danej instalacji OZE, które zastąpią obecny system kolorowych certyfikatów przyznawanych energii wyprodukowanej z biomasy czy biogazu. Co ważne, z nowego systemu wsparcia dla poszczególnych instalacji będzie można korzystać przez 15 lat.

Jak wynika z założeń nowego systemu wsparcia, największy współczynnik otrzymają biogazownie o mocy do 100 kW i wyniesie on około 1,7 wartości zielonego certyfikatu. Tej wielkości instalacje nie zostaną jednak objęte systemem zielonych certyfikatów, wobec czego współczynnik korekcyjny będzie mnożył dla nich cenę energii, która jest gwarantowana dla mikroinstalacji na poziomie minimum 70% średniej ceny energii na rynku konkurencyjnym z roku wcześniejszego. 

REKLAMA

Elektrownie biogazowe o mocy od 100 kW do 1 MW otrzymają współczynnik wynoszący 1,4, a dla biogazowni o mocy powyżej 1 MW współczynnik korygujący wyniesie około 1,25.

REKLAMA

Natomiast w przypadku kogeneracyjnych elektrowni biomasowych o mocy do 10 MW współczynnik korygujący ma wynieść około 1,3, a dla mocy powyżej 10 MW – 0,9.

W stosunku do obecnego systemu dużo stracą operatorzy elektrowni produkujący zieloną energię w technologii współspalania. Dla tego rodzaju technologii resort gospodarki chce zmniejszyć wartość współczynnika korygującego do poziomu 0,4 – 0,7.

Zobacz pozostałe współczynniki korygujące dla innych technologii OZE, takich jak fotowoltaika, hydroenergetyka czy energetyka wiatrowa, w zakładce „grafiki” Gramwzielone.pl: Nowy system wsparcia OZE


gramwzielone.pl