0,2 zielonego certyfikatu dla współspalania?

0,2 zielonego certyfikatu dla współspalania?
E.ON press

Wsparcie dla współspalania biomasy w nowym systemie dla energetyki odnawialnej powinno zostać ograniczone jeszcze bardziej niż zakładają to propozycje Ministerstwa Gospodarki – takiego zdania jest{więcej} Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej (ZP FEO).

Dywersyfikacja systemu wsparcia dla poszczególnych odnawialnych źródeł energii w nowej ustawie o OZE, a także zaprezentowane przez Ministerstwo Gospodarki współczynniki korygujące wartość zielonych certyfikatów (świadectw pochodzenia) dla poszczególnych rodzajów OZE, zakładają obniżenie wielkości zielonego certyfikatu przyznawanego technologii współspalania do 70% jego obecnej wartości.

Tymczasem, zdaniem Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej, współczynnik korygujący wartość zielonego certyfikatu dla współspalania powinien zostać obniżony jeszcze bardziej – do poziomu 0,2.

REKLAMA
REKLAMA

Jak tłumaczy Grzegorz Wiśniewski, prezes ZP FEO, koszty zainstalowania kotła do współspalania biomasy są nawet pięciokrotnie niższe niż budowa nowej instalacji do spalania biomasy i dlatego wartość wsparcia dla współspalania powinna być także pięciokrotnie niższa.

Jeśli po wprowadzeniu nowego systemu świadectw pochodzenia współspalanie utrzyma wartość współczynnika korygującego na poziomie 0,7, za każdą wyprodukowaną megawatogodzinę energii operatorowi instalacji współspalania będzie przysługiwać oprócz około 200 zł zysku za sprzedaż energii, także około 189 zł za sprzedaż zielonego certyfikatu. Natomiast jeśli wartość współczynnika przyjętoby na poziomie 0,2. wówczas wartość certyfikatu wyniosłaby 54 zł/MWh.

W nowym systemie wsparcia dla OZE, oprócz zielonych certyfikatów, które maja przysługiwać producentom zielonej energii elektrycznej, za produkcję energii w technologii kogeneracji zgodnie z projektem nowego Prawa Energetycznego przysługiwać mają także certyfikaty – tak, jak ma to miejsce w obecnym systemie – w tym certyfikat czerwony dla jednostek kogeneracyjnych o mocy powyżej 1 MW.

Zobacz, jakie współczynniki korygujące wartość zielonych certyfikatów mają przysługiwać poszczególnym technologiom OZE zgodnie z planami Ministerstwa Gospodarki, w dziale grafik Gramwzielone.pl: Nowy system wsparcia OZE