Będą dotacje na biogazownie na Śląsku

Będą dotacje na biogazownie na Śląsku
Rodrigo Galindez, flickr cc-by-20

Katowicki WFOŚiGW zachęca do składania wniosków o dofinansowanie do budowy biogazowni. Fundusz dofinansował już dwa projekty biogazowe. {więcej}

Jak dotąd Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyjął dwa wnioski dotyczące budowy biogazowni. Jeden z nich został już zrealizowany. Jest to biogazownia o mocy 600kW Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki Państwowej Instytutu Badawczego w Kostkowicach. W tym wypadku środki Funduszu pokryły 5,8 mln zł z całkowitego kosztu inwestycji na poziomie 10 mln zł.

Drugi z projektów, który otrzyma dofinansowanie z WFOŚiGW z Katowic, to biogazownia w Rzeczycach. W tym wypadku dofinansowanie wyniesie 12 mln zł, a całkowity koszt projektu – ponad 26 mln zł. Moc biogazowni w Rzeczycach to 2,2 MW

REKLAMA
REKLAMA

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, katowicki Fundusz zachęca do składania kolejnych wniosków dotyczących dofinansowania budowy biogazowni i może w tym zakresie pokryć nawet do 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Dofinansowanie z WFOŚiGW to z reguły preferencyjne, częściowo umarzalne pożyczki.

O dofinansowanie na biogazownie w WFOŚiGW w Katowicach mogą ubiegać się także osoby fizyczne, które chcą budować małe, przydomowe biogazownie. W tym wypadku preferencyjny kredyt z Funduszu może pokryć do 90% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 300 tys. zł.

Czytaj więcej o dotacjach na biogazownie w 2012 roku na Gramwzielone.pl w artykule: Dotacje na biogazownie rolnicze w 2012 roku