Co z pozwoleniem budowlanym dla biogazowni k. Kołobrzegu?

Co z pozwoleniem budowlanym dla biogazowni k. Kołobrzegu?
Agentur für Erneuerbare Energien e.V.

Deweloper biogazowni koło Kołobrzegu jeszcze w tym tygodniu powinien otrzymać pozwolenie budowlane. Jego wniosek spełnia wszystkie potrzebne do tego celu wymogi. Wydanie pozwolenia nie jest jeszcze jednak przesądzone. {więcej}

AgroElektroGaz realizuje dwie inwestycje biogazowe o mocy 1 MW i 1,6 MW na terenie woj. zachodniopomorskiego. Jedna z nich ma zostać wybudowana koło Kołobrzegu, a decyzja przesądzająca o jej budowie powinna zapaść jeszcze w tym tygodniu.

Jak informują lokalne media, inwestor wniosek o pozwolenie na budowę biogazowni złożył w Starostwie 19 grudnia, a do końca tego tygodnia Starosta Kołobrzeski ma czas na wydanie pozwolenia. Jak zapewnia Naczelnik Wydziału Budownictwa w Starostwie w Kołobrzegu, wniosek inwestora spełnia wszystkie wymagania i wobec tego nie ma przeciwwskazań, aby pozwolenia nie wydać.

REKLAMA

Swoje obiekcje co do planowanej inwestycji zaczęło jednak zgłaszać Stowarzyszenie „Ekologiczny Kołobrzeg”, które argumentuje, że powinno być uznane za stronę w postępowaniu rozstrzygającym o wydaniu pozwolenia na budowę, tymczasem o planach inwestycji w ogóle nie było informowane.

REKLAMA

Jak jednak przekonuje Naczelnik Wydziału Budownictwa w Starostwie w Kołobrzegu, starostwo jest zobowiązane poinformować opinię publiczną o wydanej decyzji, nie ma natomiast obowiązku informowania o toczącym się postępowaniu.

Decyzje w kwestii wydania pozwolenia budowlanego dla biogazowni powinny zapaść w najbliższy piątek. Starostwo zapowiada jednak, że wcześniej przeprowadzi konsultację prawną w kwestii uznania stowarzyszenia „Ekologiczny Kołobrzeg” za stronę w postępowaniu mającym na celu wydanie pozwolenia budowlanego. Jesli decyzja będzie korzystna dla stowarzyszenia, będzie ono mogło blokować realizację inwestycji.

Spółka AgroElektroGaz w 2010 roku otrzymała unijną dotację w wysokości 8,51 mln zł na budowę biogazowni w Drzonowie, przy całkowitym koszcie projektu wynoszącym 17,71 mln zł, w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, konkurs 2/PO IiŚ/9.4/2009 „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych”.

Czytaj, które projekty biogazowni otrzymały dotację z PO „Infrastruktura i Środowisko” oprócz projektu firmy AgroElektroGaz, na Gramwzielone.pl w artykule: Dla kogo dotacje na biogaz i elektrociepłownie na biomasę?