Innowacje w rolnictwie niskoemisyjnym z szansą na grant z NCBiR

Innowacje w rolnictwie niskoemisyjnym z szansą na grant z NCBiR
menu4340, flickr cc

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) poinformowało o zatwierdzeniu programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – Biostrateg. Jednym z obszarów badawczych, na które można uzyskać grant, są rozwiązania dla rolnictwa niskoemisyjnego zakładające wykorzystanie biomasy czy biopaliw.

Celem opracowanego w NCBiR programu Biostrateg jest „rozwój wiedzy, prowadzący do wzrostu międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie, oraz transfer do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań”.

Jednym z obszarów badań, na które będzie można pozyskać grant z programu Biostrateg, jest przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Dofinansowanie będzie można otrzymać m.in. na rozwój technologii zakładających produkcję energii z wykorzystaniem biomasy.

REKLAMA

Grant z programu Biostrateg będzie można otrzymać m.in. na „rozwój metod i technologii przekształcania produktów i procesów przemysłowych w zasobooszczędne i energooszczędne bioprodukty i bioprocesy wraz z optymalizacją wykorzystania biomasy z produkcji podstawowej, bioodpadów i produktów ubocznych bioprzemysłu”, a także na „opracowanie nowych technologii wytwarzania bioenergii, w tym biopaliw z drzewnych produktów ubocznych, odpadów (przemysłowych i poużytkowych) i innych rodzajów biomasy”.

REKLAMA

Według NCBiR, program Biostrateg ma stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, a wynikiem realizowanych w ramach programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz całej gamy innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym programu.

Zakładany całkowity budżet programu Biostrateg, w ramach którego w latach 2014-2019 będą realizowane projekty obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe oraz działania związane z przygotowaniem do wdrożenia, wyniesie ok. 500 milionów złotych, z czego 200 mln zł będzie dostępne w II edycji konkursu, do której nabór rusza 9 czerwca i zakończy się 24 lipca br. Minimalna wartość dofinansowania projektu to 10 mln zł.  

Link do programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo – BIOSTRATEG” 

gramwzielone.pl