Wysoki zysk Ekokogeneracji za 2015

Wysoki zysk Ekokogeneracji za 2015
Fot. NewConnect

Notowana na rynku NewConnect od maja 2012 r. Ekokogeneracja S.A. zakończyła miniony rok skonsolidowanym zyskiem netto w wysokości 1.388 tys. zł przy przychodach na poziomie 5.386 tys. zł. Spółka buduje instalacje do produkcji energii cieplnej z odpadów.

Ekokogeneracja zanotowała w 4 kw. 2015 r. 824 tys. zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym, a jej sprzedaż sięgnęła 2.358 tys. zł. Cały 2015 r. spółka zamknęła skonsolidowanym zyskiem netto na poziomie 1.388 tys. zł., w porównaniu ze skonsolidowaną stratą netto za rok 2014 w wysokości 1.520 tys. zł.

Wyniki finansowe wypracowane przez Ekokogenerację w 2015 r. były związane z realizacją dwóch kontraktów na dostawę instalacji do produkcji energii cieplnej z odpadów.

REKLAMA

Osiągnięty w roku 2015 wynik finansowy netto to efekt realizacji jednego kontraktu dostawy dwóch pieców do produkcji energii cieplnej z odpadów o mocy użytecznej 2,4 MW oraz częściowej realizacji jednego kontraktu dostawy instalacji do produkcji energii cieplnej z odpadów o mocy użytecznej 1,2 MW. Część realizowanego od października 2015 r. kontraktu będzie kontynuowana w bieżącym roku – wyjaśnia Wojciech Rychlicki, prezes zarządu Ekokogeneracja S.A.

REKLAMA

Opublikowane przez Ekokogenerację prognozy finansowe na 2015 r. zakłady osiągnięcie skonsolidowanego zysku netto w wysokości 1.946 tys. zł oraz przychodów ze sprzedaży na poziomie 5.222 tys. zł. Z kolei jednostkowy zysk netto miał wynieść 1.145 tys. zł, a jej przychody ze sprzedaży sięgnąć 2.353 tys. zł.

Możemy powiedzieć, że na poziomie skonsolidowanego zysku z działalności gospodarczej grupy kapitałowej plan wyniku za rok 2015 został osiągnięty. Gdyby nie strata netto jednostek stowarzyszonych WGE Sp. z o.o. i Ekotermika S.A. konsolidowanych metodą praw własności, nasz skonsolidowany zysk netto za rok 2015 byłby bliski 2 mln zł. W związku ze zbyciem w I kwartale 2016 r. udziałów i akcji w obu wspomnianych jednostkach stowarzyszonych, ich wyniki nie będą miały już wpływu na skonsolidowany zysk netto za rok 2016 – podsumowuje Rychlicki.

Spółka Ekokogeneracja S.A. zajmuje się prowadzeniem sprzedaży dla klientów zewnętrznych oraz podmiotów działających w ramach jej grupy kapitałowej instalacji i elementów instalacji do produkcji energii cieplnej z odpadów. Spółka oferuje potencjalnym klientom dwa rodzaje instalacji. Pierwszym są instalacje do produkcji energii cieplnej z odpadów o użytecznej mocy cieplnej od 1,2 do 2,4 MW w piecach ceramicznych WGE. Natomiast drugim rodzajem instalacji do produkcji energii cieplnej z odpadów są piece obrotowe o użytecznej mocy cieplnej od 3 MW do 10 MW.

komunikat spółki/ red. gramwzielone.pl