Polskie zakłady PepsiCo oszczędzają dzięki własnej energii z biogazu

Polskie zakłady PepsiCo oszczędzają dzięki własnej energii z biogazu
Zbiornik na biogaz odpadowy w zakładzie PepsiCo w Grodzisku Mazowieckim. Fot. PepsiCo

Dzięki wdrożeniu technologii do produkcji czystej energii oraz działaniom mającym na celu poprawę efektywności energetycznej firmie PepsiCo udało się ograniczyć zużycie energii w swoich zakładach w Polsce średnio o 1/4. W ciągu ostatnich 6 lat firma obniżyła zużycie energii i wody na jednostkę gotowego produktu średnio o jedną czwartą, a ponad 99 proc. odpadów produkcyjnych PepsiCo trafia do recyklingu.

W zakładach PepsiCo w Tomaszowie Mazowieckim i Grodzisku Mazowieckim za pomocą innowacyjnych instalacji odzyskuje się ciepło z linii produkcyjnych. Instalacja odzyskująca energię cieplną w Tomaszowie ma moc 100 kW ciepła, natomiast w Grodzisku instalacja osiąga moc do 2 MW ciepła – tyle, ile miejska kotłownia ogrzewająca 1000 domów jednorodzinnych. Odzyskanym ciepłem podgrzewane są zbiorniki oleju, woda oraz ogrzewane są budynki. 

W zakładzie w Grodzisku Mazowieckim zbierany jest również biogaz odpadowy ze ścieków po płukaniu ziemniaków. W tym celu zaprojektowano specjalną instalację, która zbiera biogaz i przesyła go do zewnętrznego zbiornika w kształcie kopuły, w której znajduje się elastyczny balon z gazem o pojemności 1000 m3. Spalanie tego gazu w wysokosprawnym silniku wytwarza 250 kW energii elektrycznej, używanej do zasilania linii produkcyjnych oraz dodatkowo 300 kW ciepła, które wykorzystywane jest do utrzymania procesów technologicznych w oczyszczalni ścieków. Spalanie biogazu pozwoliło na zmniejszenie zużycia prądu w zakładzie o 4,5 proc.

REKLAMA
REKLAMA

W zakładach w Michrowie i Żninie wykorzystuje się ciepło generowane przez kompresory powietrza do podgrzewania wody potrzebnej przy produkcji. Z kolei w instalacji ciekłego dwutlenku węgla, używanego w produkcji napojów gazowanych, powstaje chłód, jako naturalny efekt rozprężania gazu. Chłód ten jest odzyskiwany za pomocą specjalnej instalacji i używany następnie do chłodzenia napojów w trakcie rozlewu. We wszystkich zakładach PepsiCo w Polsce zostało też wymienione oświetlenie na energooszczędne oprawy LED.

Jak zapewnia PepsiCo, dzięki systematycznym działaniom popartym inwestycjami w innowacyjne rozwiązania zakłady PepsiCo w Polsce znacznie obniżyły zużycie energii i wody na jednostkę gotowego produktu. W ciągu ostatnich 6 lat (2009 – 2015) produkujący napoje zakład w Michrowie ograniczył zużycie energii na litr gotowego napoju aż o 34 proc., a wody o 22 proc.. W Żninie na litr gotowego napoju zużywa się teraz o 42 proc. mniej energii i o 5 proc. mniej wody niż 6 lat temu.

Zakład w Żninie ma najniższy wskaźnik zużycia energii na litr wyprodukowanego napoju w grupie PepsiCo w regionie obejmującym Europę, Rosję i Turcję – tylko 0,049 kWh/litr. Zakład w Grodzisku Mazowieckim potrzebuje dziś o 9 proc. mniej energii i o 27 proc. mniej wody niż przed 6 laty, aby wyprodukować kilogram chipsów ziemniaczanych. Produkujący chrupki i inne słone przekąski zakład w Tomaszowie Mazowieckim zdołał obniżyć zużycie energii na kilogram gotowego produktu o 16 proc., a wody aż o 58 proc.

gramwzielone.pl