Dofinansowanie elektrociepłowni na biomasę już wkrótce

Dzięki dotacjom w ramach programu „System Zielonych Inwestycji – Elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę” powstać mają instalację o łącznej mocy 50 MWt. {więcej}

Inwestorzy budujący lub rozbudowujący już istniejące elektrociepłownie lub ciepłownie opalane wyłącznie biomasą będą mogli otrzymać zwrot w wysokości do 30 proc. kosztów kwalifikowanych projektu, a także preferencyjne pożyczki w wysokości 45 proc. inwestycji. Całkowity koszt przedsięwzięcia musi przekraczać 2 mln złotych.

Nie jest jeszcze znana ostateczna suma, jaka zostanie przeznaczona na dofinansowanie elektrociepłowni na biomasę, gdyż jej wielkość jest uzależniona od ilości sprzedanych AAU. Wstępnie na realizację przedsięwzięcia w latach 2010-2012 trafi 50 mln zł – w formie dotacji, a także 75 mln zł – na pożyczki inwestycyjne.

REKLAMA
REKLAMA

Roczne oprocentowanie pożyczek zostanie ustalone na podstawie trzy-miesięcznego WIBOR-u, do którego doliczone zostanie 50 pkt bazowych. Okres spłaty pożyczki wyniesie 15 lat i nie będzie ona podlegać umorzeniu.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakłada, że dzięki realizacji programu zainstalowane zostanie 50 MWt mocy, co ma dać – według NFOŚiGW – co roku 1 450 000 GJ [400 000 MWht] energii.

Realizacja programu ma w dodatku przyczynić się do ograniczenia emisji CO2 o 150 000 ton rocznie.


Red. Gramwzielone.pl