Biokomponenty w polskich paliwach głównie z zagranicy?

Ustawa o biokomponentach i biopaliwach nakazuje, aby w sprzedawanych w naszym kraju paliwach 4-5 proc. ich składu pochodziło z biokomponentów – większość z nich trafi do Polski z innych krajów. {więcej}

PKN Orlen, czołowy koncern paliwowy nie tylko w Polsce, ale też w całej Europie Środkowo-Wschodniej, rozstrzygnął właśnie przetarg o wartości 2 mld zł na dostawę biokomponentów do swoich paliw. Jak informuje portal AgroNews, większość z nich zostanie zakupiona poza granicami naszego kraju.

Jak tłumaczą przedstawiciele PKN Orlen, o wyborze dostawców zdecydowała przede wszystkim cena. Atrakcyjniejszą cenowo ofertę przedstawili dostawcy m.in. z Niemiec.

REKLAMA

W efekcie, na 500 tys. ton estrów, które musi zakupić Orlen, aby zabezpieczyć zapotrzebowanie na 2011 rok, tylko 1/3 dostarczą producenci z Polski. Z kolei na 165 mln litrów bioetanolu, dostawy od rodzimych wytwórców będą stanowić zaledwie połowę – wylicza portal AgroNews.

REKLAMA

– Dla nas oczywiście też jest to dziwne dlaczego polscy wytwórcy nie są konkurencyjni wobec wytwórców z innych krajów, tym bardziej, że koszty logistyki mają dużo mniejsze. Niemniej jednak to nie jest pytanie do nas. Na to pytanie powinni odpowiedzieć wytwórcy: gdzie leży przyczyna, że nie mogą być konkurencyjni z innymi podmiotami, które oferują ten sam produkt na naszym rynku? – AgroNews cytuje Roberta Gmyrka z PKO Orlen.

Jak tłumaczą przedstawiciele producentów, polskie firmy podniosły w tym roku ceny kierując się negatywnymi doświadczeniami z realizacji umów z ubiegłego roku.

– Producenci biokomponentów tłumaczą, że wszystko przez szczegółowe zapisy umów, które po wygranym przetargu trzeba podpisać z Orlenem. Zgodnie z nimi odbiorca może w każdej chwili zwiększyć lub zmniejszyć zakontraktowaną wielość dostaw o ¼. Co więcej, może też wypowiedzieć umowę bez konsekwencji. Do tego dochodzi ryzyko walutowe. W efekcie banki nie chcą w żaden sposób zabezpieczać takich kontraktów. To wszystko musiało znaleźć odbicie w zaproponowanej przez nas cenie – tłumaczą polscy producenci biokomponentów – informuje AgroNews.

Orlen zawarł umowy na dostawę biokomponentów z 23 firmami z Europy. – Czynnikami decydującymi o wyborze były przede wszystkim korzystne warunki handlowe, jakość produktu, bezpieczeństwo dostaw oraz spełnienie wymogów formalno-prawnych określonych w krajowych i europejskich uregulowaniach legislacyjnych – pisze redakcja AgroNews.


Red. Gramwzielone.pl