Deweloper biogazowni zadebiutuje na New Connect

Budująca biogazownie rolnicze firma BGE S.A. przygotowuje się do debiutu na rynku New Connect. Firma rozwija obecnie projekty budowy 8 biogazowni, a w planach ma realizację inwestycji o łącznej mocy 40 MW. {więcej}

BGE S.A. jest na etapie oferowania swoich akcji na drodze „private placement”, co potrwa do 8 października. Następnie spółka zadebiutuje na New Connect.

BGE S.A. zajmuje się budową i eksploatacją biogazowni rolniczych. W celu realizacji kolejnych inwestycji firma nawiązuje współpracę z lokalnymi producentami rolnymi, którzy zapewniają dzierżawę terenu pod budowę, długoterminowe dostawy biomasy, a także mają udział w nadzorze i eksploatacji biogazowni.

REKLAMA

W projekcie budowy biogazowni szczególnie ważne jest zapewnienie podaży surowca – do realizowanych przez spółkę projektów, a więc biogazowni o mocach przekraczających 1 MWe, potrzebne jest zapewnienie dostaw z powierzchni ok. 400 do 800 ha. Oprócz biomasy zielonej, BGE dopuszcza spalanie także gnojowicy, obornika czy np. wywaru gorzelnianego i serwatki.

W ramach wspólnych przedsięwzięć BGE oferuje: uzyskanie decyzji środowiskowej o lokalizacji biogazowni, uzyskanie warunków przyłączenia do sieci, przygotowanie projektu budowlanego wraz z wyborem dostawcy technologii i zdobycie pozwolenia na budowę, ubieganie się o środki publiczne i zapewnienie zewnętrznego finansowania, nadzór nad budową, oddanie biogazowni do ekspoatacji, a także dystrybucję energii elektrycznej i cieplnej.

REKLAMA

W celu realizacji nowych inwestycji BGE powołuje każdorazowo spółki celowe. Do tej pory firma powołała osiem takich spółek, które budują biogazownie o łącznej mocy 9,6 MWe.

Spółka buduje biogazownie o mocy przekraczającej 1 MWe, co argumentuje faktem, że na takie projekty można uzyskać dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

– Najważniejszym czynnikiem, który warunkuje opłacalność budowy biogazowni rolniczej, jest możliwość uzyskania wsparcia finansowego ze środków jakimi dysponuje NFOŚiGW (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Dofinansowanie to jest możliwe tylko wtedy gdy koszt całkowity inwestycji przekracza kwotę 10 mln złotych. Oferty dostępne na rynku określają koszty budowy biogazowni w kwotach od 10 do 16 mln złotych za 1 MW mocy elektrycznej. Z obu tych faktów wynika, że racjonalne jest przedsięwzięcie, które zakłada budowę biogazowni o mocy nie mniejszej niż 1 MWe – czytamy na stronie BGE S.A.

Realizowane przez BGE S.A. projekty to: Biogazownia Powiat Wołów, Biogozanownia PowiatGrójec, Biogazownia Powiat Jastrzębie Zdrój, Biogazownia Powiat Kluczbork, Biogazownia Powiat Lubliniec, Biogazownia Powiat Strzelce Opolskie, Biogazownia Powiat Zawiercie oraz najnowsze przedsięwzięcie BGE – Biogazownia Powiat Wieruszów.

BGE S.A. na realizacji powyższych projektów nie chce poprzestać. Jak informuje WNP.pl – w ciągu najbliższych 10 lat firma chce wybudować 34 biogazownie o łącznej mocy 40 MW. Oprócz własnych inwestycji, firma oferuje usługi doradcze dot. inwestycji w elektrownie biogazowe.


Red. Gramwzielone.pl