Zielona energia w formule PPP. Poznań uruchomił spalarnię odpadów

Zielona energia w formule PPP. Poznań uruchomił spalarnię odpadów
Spalarnia odpadów w Poznaniu. Fot. SITA Zielona Energia

Poznańska Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) przez najbliższe 25 lat będzie zarządzana przez spółkę SUEZ Zielona Energia. Jak zapewnia spółka, to przykład pierwszego w Polsce hybrydowego PPP, zakończonego w  terminie i założonym budżecie, a ze względu na przyjętą formułę realizacji i sposób finasowania jest to pionierski projekt na europejskim rynku gospodarki odpadami..

Jak informuje spółka, która będzie zarządzać spalarnią, instalacje typu ITPOK (Instalacje Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych) zaprojektowane są tak, aby przynosiły maksimum korzyści mieszkańcom. – Bezpiecznie spalają odpady emitując do atmosfery praktycznie całkowicie oczyszczone powietrze, rozwiązują  „problem” odpadów komunalnych, a  przede wszystkim dostarczają energię elektryczną i cieplną wytworzoną w tym procesie. Pozostają przy tym „nieuciążliwym” sąsiadem – zapewnia spółka.

Instalację termicznego przekształcania odpadów za odnawialne źródło energii uznaje ustawa o OZE z 20 lutego 2015 r. Zgodnie z tą ustawą instalację termicznego przekształcania odpadów definiuje się jako „instalację odnawialnego źródła energii będącą spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach, w której część wytwarzanej energii elektrycznej i ciepła pochodzi z biodegradacji części odpadów przemysłowych lub komunalnych, pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów”.

REKLAMA

Poznańska ITPOK powstała w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, w wyniku umowy zawartej w dniu 8 kwietnia 2013 roku między miastem Poznań a spółką Suez Zielona Energia.

REKLAMA

Łączny koszt inwestycji to 832 mln zł. Finansowanie zapewnił partner prywatny, ale miasto uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

– Udowodniliśmy, że można pogodzić interesy zarówno publicznych, jak i prywatnych podmiotów z korzyścią dla mieszkańców i środowiska. Elementem decydującym o realizacji inwestycji w formule PPP oraz wyborze spółki Suez na partnera tego projektu było jej doświadczenie w zakresie realizacji oraz eksploatacji tego typu obiektów. Dzięki PPP mamy pewność, że Suez budując poznańską spalarnię, zadbał o wysoką jakość wykonanych prac oraz bezpieczeństwo obiektu dla środowiska w czasie jego eksploatacji. Zgodnie z umową bowiem, przez najbliższe 25 lat to właśnie partner prywatny będzie odpowiadać za zarządzanie tą instalacją  komentuje Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Spalarnia pozwoli na redukcję ilości składowanych odpadów komunalnych pochodzących ze stolicy Wielkopolski oraz okolicznych gmin, tym samy obsłuży obszar, który zamieszkuje  ponad 740 tys. osób. Rocznie ITPOK będzie produkować prąd i ciepło z około 210 tys. ton odpadów. Powstająca w trakcie spalania odpadów energia cieplna, za pośrednictwem Elektrociepłowni Karolin, trafi do mieszkańców Poznania. Instalacja zaopatrzy też krajowy system elektroenergetyczny w energię elektryczną. Spalarnia ma wytwarzać rocznie ok. 130 GWh energii elektrycznej i 300 tys. GJ energii cieplnej. Przychody ze sprzedaży obydwu rodzajów energii zostaną przekazane do budżetu Poznania.

To kolejna spalarnia odpadów zbudowana w dużym polskim mieście. Inna niedawno uruchomiona spalarnia działa w Krakowie. W ciągu roku, w wyniku termicznego przekształcenia 220 tys. ton odpadów komunalnych, krakowska spalarnia ma produkować około 65 GWh energii elektrycznej oraz około 280 GWh energii cieplnej. Za produkcję energii elektrycznej operator spalarni otrzymuje zielone certyfikaty. Więcej na ten temat w artykule: Spalarnia odpadów w Krakowie dostała zielone certyfikaty.

red. gramwzielone.pl