Trzy kraje zdominowały produkcję biogazu w Europie

Trzy kraje zdominowały produkcję biogazu w Europie
Conergy press

Jak wynika z analizy przygotowanej przez Komisję Europejską, w 2014 r. w Unii Europejskiej z biogazu wyprodukowano w sumie 15 Mtoe energii, co odpowiada 7,6-proc. udziałowi w produkcji energii odnawialnej w UE. Za ten wynik odpowiadają głównie trzy kraje.

Komisja Europejska wskazuje w raporcie pt. „Optimal use of biogas from waste streams – An assessment of the potential of biogas from digestion in the EU beyond 2020”, że w 2014 r. aż za 77 proc. produkcji biogazu w Unii Europejskiej odpowiadały Niemcy, Wielka Brytania i Włochy, z czego w Niemczech wyprodukowano aż 7,4 Mtoe (311 PJ).

W biogazie produkowanym w Unii Europejskiej dominuje generacja z substratu organicznego (72 proc.), realizowana głównie w biogazowniach rolniczych, a mniejszy udział ma biogaz produkowany z wysypisk śmieci (18 proc.) oraz w oczyszczalniach ścieków (9 proc.).

REKLAMA

Produkowany w UE biogaz jest wykorzystywany głównie do produkcji energii elektrycznej (62 proc.), a w mniejszym stopniu ciepła (27 proc.). Pozostałe 11 proc. to biogaz wykorzystywany w transporcie lub bezpośrednio trafiający do sieci gazowej.

REKLAMA

W części raportu poświęconej sektorowi biogazowemu w Polsce autorzy raportu odnotowują na koniec 2014 r. 277 instalacji do produkcji biogazu, co oznaczało wzrost r/r o 30 proc. Ich łączna moc wynosiła 209,3 MW i złożyło się wówczas na nią 60 biogazowni rolniczych, 96 biogazowni działających przy oczyszczalniach ścieków oraz pozostałe, produkujące biogaz wysypiskowy.

Dla porównania w Czechach na koniec 2014 r. działały 554 biogazownie, z tego 383 typu rolniczego, 98 przy oczyszczalniach ścieków, 55 przy wysypiskach oraz 17 zakwalifikowanych jako przetwarzające odpady przemysłowe.

Europejski lider w produkcji biogazu, czyli Niemcy, na koniec 2015 r. posiadał ponad 8,9 tys. biogazowni o łącznej mocy elektrycznej ok. 4,17 GW. Z tego około 200 biogazowni uruchomiono tylko w 2015 r. 

red. gramwzielone.pl