Biomasa tylko wykorzystywana lokalnie?

Biomasa tylko wykorzystywana lokalnie?
Aunt Owwe, flickr cc-by-2.0

Zdaniem prof. Adama Guły z AGH, biomasa powinna być wykorzystywana tylko w małych i średnich ciepłowniach. Dlaczego? {więcej}

– W polskich warunkach klimatycznych należałoby używać biomasy do produkcji ciepła, a nie energii elektrycznej w lokalnych małych i średnich jednostkach – PAP cytuje naukowca z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 

REKLAMA

Zdaniem profesora, wynika to z ograniczenia, jakim jest konieczność transportowania biomasy na duże odległości. – Według podanego przez niego przykładu elektrownia o mocy 400 MW, aby uzyskać 5-proc. udział energii z biomasy, potrzebuje dziennie 500 ton tego surowca. Ciężarówki przewożące go z odległości do 100 km, pokonywałyby dziennie dystans 5 tys. km, czyli odległość z Moskwy do Lizbony – informuje Polska Agencja Prasowa. 

REKLAMA

Według prof. Guły, dobrym przykładem wykorzystania biomasy są ciepłownie w Lubaniu, Trzebiechowie i Chrzelicach, gdzie do produkcji energii stosowana jest biomasa produkowana lokalnie. Profesor zauważa jednak, że do budowy kolejnych tego typu instalacji potrzebne jest wsparcie państwa. Jego zdaniem, dzięki 40-procentowych subsydiach dla takich inwestycji mogłoby ich powstać w Polsce w ciągu najbliższych 10 lat około 250-300 tys.
gr