Czy w celu budowy biogazowni można wydać decyzję o warunkach zabudowy?

Czy w celu budowy biogazowni można wydać decyzję o warunkach zabudowy?
Ra Boe, wikimedia cc-by-3.0

Biogazownię w wielkopolskiej gminie Nekla chce wybudować firma Biopower SA. Jednak zdaniem lokalnych władz planowana inwestycja nie spełnia warunków, które umożliwiłyby wydanie decyzji o warunkach zabudowy. 

Jak tłumaczy „Wiadomościom Wrzesińskim” burmistrz Nekli, wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla biogazowni, którą w miejscowości Stroszki chce wybudować firma Biopower, może okazać się niemożliwe. Dlaczego?

Burmistrz Nekli powołuje się na ustawę o planowaniu przestrzennym, która stanowi, że jednym z warunków wydania decyzji o warunkach zabudowy (decyzji WZ) jest to, aby „co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, była zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu”. Zdaniem burmistrza Nekli, planowana inwestycja tego warunku nie spełnia. 

REKLAMA

Z kolei zdaniem firmy Biopower SA, projekt biogazowni – jako inwestycji typowo rolniczej – spełnia zasadę kontynuacji funkcji produkcyjno-rolniczej, która występuje w otoczeniu planowanej inwetycji. 

REKLAMA

– Jednocześnie należy zauważyć, że biogazownie są inwestycjami nietypowymi, które z oczywistych względów nie mogą wpisywać się w cechy, charakter i parametry dotychczasowego zagospodarowania i zabudowy terenu. W przypadku budowy biogazowni rolniczej rozumienie kontynuacji funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu należy rozumieć szeroko. W innym przypadku wybudowanie biogazowni na terenie, na którym dotychczas żadna z działek sąsiednich dostępnych z tej samej drogi publicznej nie była zabudowana w podobny sposób – tj. zabudowana biogazownią – nie byłoby możliwe. Oznaczałoby całkowity paraliż takich inwestycji  – „Wiadmości Wrzesińskie” cytują Andrzeja Jaźwińskiego, prezesa Biopower SA, który dodaje, że jego argumentację potwierdzają wyroki w podobnych sprawach, jakie wydało m.in. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie, a także sądy administracyjne z Warszawy i Łodzi. 

Prezes Biopower SA zauważa także na łamach „Wiadomości Wrzesińskich”, że ta sama gmina wydała wcześniej decyzję o warunkach zabudowy dla elektrowni wiatrowych, które zostały w tym celu potraktowane jako część istniejącej infrastruktury technicznej sieci przesyłowej. 

„Wiadomości Wrzesińskie” nie podają, jaka miałaby być moc planowanej inwestycji. Może mieć to znaczenie choćby ze względu na fakt, że ta sama ustawa o planowaniu przestrzennym, na którą powołuje się burmistrz Nekli stanowi – po nowelizacji z 2010 roku – że odnawialne źródła energii o mocy powyżej 100 kW muszą zostać ujęte w studium i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Wydanie decyzji WZ na budowę biogazowni o mocy powyżej 100 kW byłoby więc z tym zapisem niezgodne. 

red. gramwzielone.pl