Jak rozwija się rynek biogazowni w Niemczech?

Jak rozwija się rynek biogazowni w Niemczech?
Fot. Weltec

Niemieckie stowarzyszenie branży biogazowej opublikowało dane na temat rozwoju niemieckiego rynku biogazowni rolniczych za ubiegły rok. Wynika z nich, że liczba odnotowanych w 2016 r. inwestycji przekroczyła wcześniejsze prognozy. Rozwój niemieckiego rynku biogazowego – zwłaszcza w stosunku do wyników z poprzedniej dekady – jednak mocno zwolnił.

Niemieckie stowarzyszenie Fachverband Biogas podaje, że w 2016 r. w Niemczech powstało 205 nowych biogazowni, podczas gdy jego wcześniejsze prognozy zakładały uruchomienie około 150 instalacji. W ubiegłym roku jednocześnie zamknięto 10 biogazowni.

Łączna moc elektryczna biogazowni uruchomionych w Niemczech w ubiegłym roku wynosi 45 MW, w tym – jak zaznacza Fachverband Biogas – 8 MW to moce przeznaczone do „elastycznej produkcji energii elektrycznej”.

REKLAMA

Tempo rozwoju rynku biogazowni w Niemczech pozostaje wolne w porównaniu do wcześniejszych lat. Na szczęście, wielu operatorów inwestuje, aby zwiększyć elastyczność swoich biogazowni. Te inwestycje, w połączeniu z biznesem eksportowym, pozwalają przetrwać firmom budującym biogazownie – ocenia Horst Seide z Fachverband Biogas.

Modernizacja istniejących urządzeń tylko w ubiegłym roku przyczyniła się do zwiększenia potencjału biogazowni za naszą zachodnią granicą o 175 MW.

REKLAMA

Inwestycje w niemieckim sektorze biogazowym zwolniły kilka lat temu. W roku 2014 uruchomiono zaledwie 97 nowych instalacji. Tymczasem w roku 2013 powstało 357 biogazowni, rok wcześniej 454, a dwa lata wcześniej nawet 1526.

Fachverband Biogas zakłada, bazując na danych o rozpoczętych inwestycjach, że w tym roku w Niemczech powstaną 143 biogazownie o mocy około 21 MW, z czego 130 będą to małe instalacje wykorzystujące substrat pochodzenia zwierzęcego. Ponadto zamkniętych ma zostać 6 biogazowni. Natomiast tegoroczne modernizacje istniejących biogazowni mają skutkować zwiększeniem ich mocy o 239 MW.

Fachverband Biogas informuje, że na koniec 2016 r. w Niemczech działało 9 203 biogazowni rolniczych o łącznej mocy elektrycznej 4 237 MW, które wygenerowały przychody rzędu 9,4 mld euro.

Na koniec 2017 r. potencjał biogazowni rolniczych w Niemczech ma sięgnąć niemal 4,5 GW, umożliwiając produkcję w skali roku 33 TWh energii elektrycznej, co odpowiadałoby zapotrzebowaniu około 9,4 mln gospodarstw domowych oraz unikniętej emisji CO2 na poziomie 20 mln ton rocznie. Dodatkowo produkowane przez te instalacje ciepło ma zaspokajać zapotrzebowanie około 1,6 mln gospodarstw domowych.

Liczba miejsc pracy w niemieckim sektorze biogazowym jest szacowana przez Fachverband Biogas na 46 tys.

red. gramwzielone.pl