147,6 mln zł dotacji na biogazownie. Ruszył nabór wniosków

147,6 mln zł dotacji na biogazownie. Ruszył nabór wniosków
Conergy press

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie budowy biogazowni rolniczych. {więcej}

W ramach II konkursu Programu priorytetowego p.t.: System zielonych inwestycji, część 2: Biogazownie rolnicze, o dofinansowanie będą mogły ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki posiadające wyłącznie zdolność prawną. Co ważne, podmiot dominujący oraz zależne od niego spółki mogą złożyć tylko jeden wniosek. 

REKLAMA

Projekty współfinansowane przez Fundusz mogą dotyczyć budowy biogazowni produkujących energię elektryczną lub cieplną z wykoszystaniem biogazu powstałego w procesach rozkładu szczątek roślinnych i zwierzęcych oraz instalacji wytwarzania biogazu rolniczego, który będzie wtłaczany do sieci gazowej. 

REKLAMA

Dostępne form dofinansowania to pożyczka w maks. wysokości 45% kosztów kwalifikowanych oraz dotacja w maks. wysokość 30% kosztów kwalifikowanych pojedynczego projektu, którego miniamlny koszt całkowity musi przekraczać 10 mln zł. Pula dotacji, jaką udostępni NFOŚiGW, to w sumie 147,6 mln zł. 

Wnioski w konkursie GIS – Biogazownie rolnicze – Konkurs II – można składać do 31 lipca. 
gr