Konferencja "Biogaz – technologie, inwestycje, finansowanie"

Konferencja "Biogaz - technologie, inwestycje, finansowanie"
Biogaz-Tech press
Zapraszamy na konferencję „Biogaz – technologie, inwestycje, finansowanie”, która odbędzie się w dniach {więcej}30-31 maja 2012 roku w Bydgoszczy. 

Najważniejsze zagadnienia:

– Biogazownie w projekcie Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii
– Polityka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wobec biogazowni rolniczych
– Analiza ekonomiczna budowy i eksploatacji biogazowni – procedura realizacji inwestycji. Analiza porównawcza
opłacalności ekonomicznej biogazowni rolniczej i utylizacyjnej
– Przyłączenie źródeł biogazowych do sieci elektroenergetycznej z punktu widzenia operatora
– Program działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rzecz inwestycji biogazowych.
Program, System zielonych inwestycji – biogazownie rolnicze”
– Zagospodarowanie odpadów pofermentacyjnych
– Stan rozwoju rynku biogazu rolniczego oraz możliwości inwestycyjne regionów
– Możliwości wykorzystania wywaru gorzelnianego jako substratu dla biogazowni
– Prawno-administracyjne aspekty budowy biogazowni oraz system świadectw pochodzenia
– Mikroinstalacje i mikrobiogazownie w Ustawie OZE
– Bariery prawno-administracyjne inwestycji
– Dotacje a rozpoczęte projekty – sytuacja inwestorów kapitałowych i spółek venture capital
– Uzyskanie pozwolenia na budowę biogazowni
– Biogazownie nierolnicze
– Polskie technologie produkcji
REKLAMA

Program konferencji dostępny jest pod poniższym linkiem.

REKLAMA

gr