Ceny żółtych, czerwonych i fioletowych certyfikatów w 2013 r.

Ceny żółtych, czerwonych i fioletowych certyfikatów w 2013 r.
Ceny świadectw pochodzenia dla kogeneracji w 2013 roku. Foto: Gerfriedc, flickr cc-by-2.0

Urząd Regulacji Energetyki podał wartości jednostkowych opłat zastępczych kształtująych wartosć certyfikatów dla kogeneracji na rok 2013. {więcej}

Jak podał Urząd Regulacji Energetyki, wartość oznaczonej symbolem Ozg opłaty zastępczej kształtującej cenę certyfikatu żółtego, który jest przyznawany operatorom instalacji kogeneracyjnych o mocy do 1 MW produkujących w skojarzeniu energię elektryczną i cieplną. Wartość opłaty kształtującej cenę żółtego certyfikatu zgodnie z decyzją URE w 2013 roku wyniesie 149,3 zł/MWh, co odpowiada 75,06% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym. Wartość żółtych certyfikatów w 2012 roku wynosiła 128,8 zł/MWh. 

Wartość opłaty zastępczej oznaczanej symbolem Ozk wyznaczającej wartość czerwonego certyfikatu przyznawanego za wyprodukowanie 1 MWh energii w instalacji kogeneracyjnej o mocy powyżej 1 MWe wyniesie w 2013 roku 29,84 złMWh, czyli 15% średniej ceny energii. Wartość czerwonych certyfikatów w 2012 roku wynosiła 29,3 zł/MWh. 

REKLAMA
REKLAMA

Natomiast wartość opłaty zastępczej oznaczanej symbolem Ozm determinującej wartość certyfikatów fioletowych przyznawanych producentom energii w jednostkach kogeneracyjnych opalanych metanem pozyskiwanym w kopalniach lub biogazem, w 2013 roku wyniesie 60 zł.MWh, czyli tyle samo, ile wynosiła wartość fioletowego certyfikatu w 2012 roku. 

Obecnie obowiązujący system wsparcia dla odnawialnych źródeł energii będących jednocześnie jednostkami kogeneracyjnymi pozwala na łączenie za wyprodukowanie danej megawatogodzny energii certyfikatu zielonego (wartość odpowiadającej mu opłaty zastępczej to 286,74 zł/MWh w 2012 r.) i żółtego lub certyfikatu zielonego i fioletowego. 

gramwzielone.pl