Innowacyjna technologia do oczyszczania biogazu powstała w Łodzi

Innowacyjna technologia do oczyszczania biogazu powstała w Łodzi
Wolf System press

{więcej}Na Politechnice Łódzkiej opracowano technologię oczyszczania biogazu przy wykorzystanu mikroorganizmu. Dzięki niej proces oczyszczania biogazu ma być sprawniejszy i tańszy. 

Opracowanie innowacyjnej technologii to efekt współpracy naukowców z Politechniki Łódzkiej oraz łódzkiej Grupowej Oczyszczalni Ścieków, na terenie której powstała instalacja, której pracę niedawno zainaugurowano. 

– Innowacyjność polega na uproszczeniu technologii i obniżeniu kosztów oczyszczania biogazu, generalnie usuwania z niego siarkowodoru, przy wykorzystaniu mikroorganizmów. Jest to metoda biologiczna, która jest konkurencyjna w stosunku do stosowanych dotąd metod – Polska Agencja Prasowa cytuje kierownika projektu dr inż. Krzysztofa Ziemińskiego. 

REKLAMA
REKLAMA

Biogazownia w Grupowej Oczyszczalni Ścieków, której moc to 2,799 MWe i 3,495 MWc, do produkcji energii wykorzystuje biogaz powstający w wyniku fermentacji osadów ściekowych. Łączna moc elektryczna elektrociepłowni wynosi 2,799 MW, a łączna moc cieplna odzyskiwana z agregatów wynosi 3,495 MW. Obecnie w  łódzkiej GOŚ do oczyszczania biogazu stosuje się przede wszystkim metody fizyko-chemiczne, które generują odpady. Inne z istniejących sposoby oczyszczania biogazu zakładają z kolei mieszanie biogazu z powietrzem, aby dostarczyć mikroorganizmom tlen. 

– W naszej metodzie nie będziemy wtłaczać powietrza, czyli nie będziemy dodatkowo rozcieńczać biogazu powietrzem i ewentualnie stwarzać zagrożenia wybuchowością, bowiem mieszanina tlen-metan jest mieszaniną wybuchową. Dzięki temu będzie także prostsza konstrukcja całego układu, mniejsze nakłady inwestycyjne oraz mniejsze zużycie energii – PAP cytuje łódzkiego naukowca. 

Na realizację swojego projektu, którego całkowity koszt to 3,5 mln zł, Politechnika Łódzka pozyskała unijną dotację z Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”. Instalacja uruchomiona w Łodzi jest na razie w fazie testów. Jeśli badania potwierdzą skuteczność innowacyjnej metody oczyszczania biogazu, w ciągu dwóch lat instalacja ma być w pełni operacyjna.
gramwzielone.pl