Jak gospodarować paliwem biomasowym?

Jak gospodarować paliwem biomasowym?
Agentur für Erneuerbare Energien e.V.

Opomiarowanie i próbkowanie, procedury rozliczania oraz nowa kwalifikacja prawna biomasy{więcej}, to tylko niektóre z zagadnień omówionych na specjalistycznym  warsztacie „Gospodarka paliwem biomasowym”, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2012 roku w Warszawie. Organizatorem spotkania był Zespół CBE Polska.
 
Prowadzący warsztaty – dr Zdzisław Muras wyjaśniał wszelkie wątpliwości licznie przybyłych przedsiębiorców. Kilkudziesięciu uczestników, dyskutowało m.in. na temat sposobów uwierzytelniania, weryfikacji dostaw paliw biomasowych oraz opomiarowania biomasowych źródeł i instalacji wytwórczych w zależności od technologii wytwarzania.
 
„Impulsem do organizacji spotkania jest wciąż rosnące zainteresowanie zagadnieniami kwalifikacji i rozliczania biomasy na cele energetyczne” – powiedziała Maria Przekopowska, Dyrektor Zarządzający CBE Polska. „Duża część problemów, jakie pojawiły się na omawianym warsztacie wypłynęła podczas debat odbywających się na organizowanym przez nas co roku Międzynarodowym Forum spalania biomasy na AGH w Krakowie. Na Forum przyjeżdża do nas blisko pół tysięczne audytorium praktyków, więc problemy jakie pojawiają się w dyskusjach  realnie odzwierciedlają zapotrzebowanie całej branży energetycznej. Tematy, które pojawiają się najczęściej, są dla inspiracją do organizacji specjalistycznych warsztatów i spotkań w tematyce biomasy, przez kolejne miesiące” – dodała. 
 
Wykorzystanie paliw biomasowych do produkcji energii i ciepła w Polsce systematycznie wzrasta. Jest to związane m. in. z restrykcyjnymi wymogami Komisji Europejskiej względem zwiększania udziału OZE w krajowym systemie produkcji energii. By dana partia energii wytworzona z biomasy była jednak uznana za energię OZE, istnieje szereg wymogów i procedur które muszą zostać spełnione przez przedsiębiorstwo energetyczne. Więcej informacji na stronie www.cbepolska.pl oraz w serwisie tematycznym www.spalaniebiomasy.pl
cbe

REKLAMA
REKLAMA