Zapraszamy na II Forum Paliw Energetycznych

Zapraszamy na II Forum Paliw Energetycznych
jurvetson, flickr cc-by-2.0

{więcej}W dniach 19-22 września 2012 r., w Złotnikach Lubańskich odbędzie się II Forum Paliw Alternatywnych pt. „Spalanie biomasy i paliw alternatywnych w energetyce i przemyśle cementowym”. Honorowy Patronat nad Forum objęli Ministerstwo Gospodarki i Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.
 
Organizatorzy powyższego przedsięwzięcia – Fundacja Rozwoju i Innowacyjności oraz Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych Politechniki Częstochowskiej już po raz drugi zintegrują środowisko branżowe oraz osoby zainteresowane tematyką wykorzystania paliw alternatywnych.
 
Takie spotkania są niezwykle istotne dla rozwoju polskiej gospodarki. Cieszymy się, że możemy zorganizować II Forum Paliw Alternatywnych. Inicjatywa powstała w związku z rozwojem rynku paliw alternatywnych wynikającym z zaostrzających się przepisów dotyczących gospodarki odpadami oraz stale wzrastających cen paliw w energetyce. Ubiegłoroczne wydarzenie zakończyło się dużym sukcesem i mamy nadzieję, że w tym roku  uda nam się go powtórzyć – mówi Przemysław Jura, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju i Innowacyjności z Warszawy.
 
Forum Paliw Alternatywnych (FPA) adresowane jest głównie do przedsiębiorstw z branży energetycznej, ciepłowniczej, cementowni, przedstawicieli organów administracji samorządowej, zakładów gospodarki odpadami, a także organizacji pozarządowych.
 
FPA to miejsce spotkań oraz wymiany poglądów, stwarzające tym samym warunki do podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób zainteresowanych tematyką paliw alternatywnych, nowych technologii ich produkcji, możliwości wykorzystania procedur badawczych i analitycznych w zakresie oceny paliw, prawa UE obowiązującego w tym zakresie i wielu innych obszarów tej ważnej branży gospodarki.
 
Tematyka II Forum Paliw Alternatywnych:
 
–        stan aktualny, perspektywy energetycznego wykorzystania biomasy oraz paliw alternatywnych w aspekcie prawnym, technicznym i ekonomicznym,
–        nowoczesne rozwiązania technologiczne instalacji do termicznego wykorzystania paliw alternatywnych,
–        zagrożenia eksploatacyjne wynikające ze spalania lub współspalania biomasy oraz paliw alternatywnych,
–        zagadnienia ochrony środowiska związane z termicznym wykorzystaniem paliw alternatywnych,
–        doświadczenia eksploatacyjne współspalania biomasy, jak również paliw alternatywnych w energetyce oraz w przemyśle cementowym,
–        finansowanie inwestycji wytwarzania i współspalania biomasy oraz paliw alternatywnych,
–        metody i procesy wytwarzania oraz uszlachetniania biomasy i paliw alternatywnych,
–        procedury badawcze i analityczne w zakresie oceny jakości paliw alternatywnych,
–        zagadnienia spalania biomasy i paliw alternatywnych w krajach UE.
 
Więcej informacji:    www.forumpaliwalternatywnych.pl
Data:                        19 – 22 września 2012 r.
Miejsce:                    Złotniki Lubańskie, Ośrodek „Złoty Sen”
Organizatorzy:         Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznychb Politechniki Częstochowskiej
                                 Fundacja Rozwoju i Innowacyjności
                                 ELTUR-SERWIS Sp. z o.o.
Kontakt:                   Marta Górecka
                                  tel/fax: +48 34 3250 933
                                  tel. kom.: 660920246
                                  e-mail: mgorecka@fluid.is.pcz.pl

REKLAMA

e-mail: biuro@forumpaliwalternatywnych.pl

REKLAMA