Wnioski z konferencji "Zielone bloki – duże i małe inwestycje biomasowe"

Wnioski z konferencji "Zielone bloki - duże i małe inwestycje biomasowe"
TVA Web Team, flickr cc-by-2.0

{więcej}„Produkcja energii ze źródeł odnawialnych to dziś konieczność i nakaz chwili, to wręcz energetyczna racja stanu i zarazem konkretny wyraz realizacji unijnej polityki energetycznej […]. Polska produkuje nadal niemal 95% energii elektrycznej z węgla, który jest paliwem mało przyjaznym dla środowiska, wobec czego dywersyfikacja pierwotnych źródeł energii to jedyna odpowiedź dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i relatywnie tańszej energii elektrycznej odbiorcom. […] Z odnawialnych źródeł energii to właśnie biomasa jest i będzie najpopularniejszym i dominującym filarem w rozwoju energetyki opartej o OZE. To właśnie biomasie poświęcanych jest coraz więcej inwestycji mających na celu dostosowanie się do norm zawartych w Dyrektywie 2009/28/WE, której realizacja pozwoli Polsce na osiągnięcie do 2020 r. 15% energii ze źródeł odnawialnych” – napisał w liście gratulacyjnym do organizatorów i uczestników zorganizowanej przez SC Consulting i PowerMeetings pod koniec lipca w Szczecinie konferencji „Zielone Bloki – duże i małe inwestycje biomasowe” Andrzej Jagusiewicz, Główny Inspektor Ochrony Środowiska.
 
Gospodarzem konferencji, o której mowa, było PGE GiEK SA, Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra – właściciel bloku energetycznego na biomasę. Uczestnicy zorganizowanego przez SC Consulting oraz PowerMeetings.pl spotkania mieli okazję do jego zwiedzenia. „Zielony Blok w Elektrowni Szczecin to po prostu Perła w koronie PGE GiEK SA” – tak ocenił w liście gratulacyjnym to przedsięwzięcie Główny Inspektor Ochrony Środowiska. „Takich bloków, jak ten musi przybywać. Wierzę, że tak będzie…” – dodał Andrzej Jagusiewicz.
 
Taką wiarę ma też resort gospodarki. „Dotychczas realizowana polityka wsparcia dla współspalania biomasy nie może być kontynuowana” – stwierdził na konferencji Mariusz Radziszewski, Naczelnik w Departamencie Energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki. W jego ocenie, efektem funkcjonującego dotychczas systemu wsparcia wykorzystania biomasy w energetyce był wzrost importu biomasy oraz wzrost jej ceny na rynku, co miało i ma nadal przełożenie na szereg wymiernych, negatywnych skutków gospodarczych i środowiskowych. Dlatego zgodnie z projektem nowej ustawy o OZE, aktualnie rekomendowany przez MG scenariusz wykorzystania biomasy energetycznej zakłada skierowanie większego strumienia biomasy do produkcji ciepła i energii elektrycznej w jednostkach wysokosprawnej kogeneracji oraz ciepła w małych wysokosprawnych kotłach biomasowych. „Zakłada się zmniejszenie ilości biomasy bez zmiany ilości energii końcowej, co wymaga jednak zmiany technologii i znaczącej poprawy sprawności i efektywności przetwarzania biomasy na końcowe nośniki energii. Jest to możliwe, gdy zmniejszone zostanie nieefektywne współspalanie biomasy w elektrowniach węglowych, a zaoszczędzony w ten sposób strumień krajowej biomasy, po uszlachetnieniu (brykietowanie, peletyzacja), skierowany zostanie na potrzeby lokalnej, wysokosprawnej produkcji ciepła w automatycznych, dedykowanych kotłach na pelety/brykiety. Taka modyfikacja ścieżki rozwoju technologii energetycznego wykorzystania biomasy nie wpłynie na ilość energii z biomasy stałej, jaką Polska miałaby pozyskać do 2020 r.” – stwierdził Dyr. Radziszewski.
 
Podczas konferencji zaproszeni eksperci podzielili się swoimi doświadczeniami z procesu przeprowadzania inwestycji biomasowych zarówno w energetyce zawodowej, jak i w przedsiębiorstwach energetyki cieplnej. Wiesław Wiśniewski, Dyrektor Techniczny PGE GiEK SA Oddział ZE Dolna Odra przybliżył uczestnikom projekt Dolna Odra. Inwestycje w zakresie OZE na tle Strategii Korporacyjnej Grupy TAURON omówił Grzegorz Wrona, Wiceprezes Zarządu TAURON Wytwarzanie SA. Stan realizacji zielonego bloku w ENERGA Kogeneracja opisał Piotr Janeczko, Kierownik Zespołu ds. Budowy Bloku Biomasowego. Działanie małych, modułowych elektrociepłowniach opalanych biomasą przybliżył uczestnikom Olli Taimisto, Dyrektor Sprzedaży Metso, Biopower. Doświadczenia ze spalania i współspalania biomasy w kotłach CFB omówił na konferencji Sebastian Wawrzyniak, Główny Inżynier Projektu, Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o., a funkcjonowanie na lokalnym rynku biomasy i ciepła PEC Lubań opisał Krzysztof Kowalczyk, Specjalista ds. rozwoju i ochrony środowiska PEC Lubań. Ostatni wykład w tej sesji dotyczący spalania biomasy w SECS, omówił Marek Bączkiewicz, Prezes Zarządu Sydkraft EC Słupsk Sp. z o.o. „Każdy kocioł można zmodernizować przez konwersję węgla na biomasę, ale należy dokonać obliczeń inżynierskich dla nowego paliwa, wdrożyć zmiany w powierzchniach ogrzewalnych kotła w celu dotrzymania sprawności na poziomie przed modernizacją i zastosować instalację do czyszczenia powierzchni ogrzewalnych” – podsumował celnie swoją prelekcję Andrzej Kulpa, Wiceprezes Zarządu ECOENERGIA Sp. z o.o.
 
Niezwykle ważnym tematem jaki również został poruszony podczas spotkania było finansowanie inwestycji. O tym, jak pozyskać niezbędne na przeprowadzenie inwestycji środki mówił Lesław Janowicz, Menedżer ds. Środowiskowych i OZE w PNO Consultants Sp. z o.o. oraz Andrzej Krysiak, Doradca w Departamencie Ochrony Klimatu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
Szczecińska konferencja „Zielone Bloki – duże i małe inwestycje biomasowe” okazała się być kolejnym po ubiegłorocznym Forum Technologii w Energetyce – spalanie biomasy (Bełchatów) i tegorocznym, marcowym Forum Biomasy (Ostrołęka) zorganizowanym przez SC Consulting oraz PowerMeetings.pl z wielkim sukcesem spotkaniem, na którym przedstawiciele branży mieli okazję do cennej dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń, zawarcia nowych kontaktów biznesowych, rozmów branżowych, jak również do miłego spędzenia czasu.
 
Jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom Grand Prix PowerMeetings.pl w zawodach gokartowych:
I miejsce Fabian Komorowski
II miejsce Andrzej Mielczarek
III miejsce Robert Ostaszyk
 
Zapraszamy do udziału w kolejnych imprezach organizowanych przez SC Consulting oraz PowerMeetings.pl dla branży energetycznej. Jedną z nich jest II edycja Forum Technologii w Energetyce – Spalanie Biomasy, które odbędzie się w dniach 25-26 października 2012 w Bełchatowie.
 
Konferencja „Zielone Bloki – duże i małe inwestycje biomasowe”, która miała miejsce w dniach 26-27 lipca br. w Szczecinie – już za nami. Bardzo dziękujemy wszystkim instytucjom zaangażowanym we współpracę: Ministerstwu Gospodarki oraz Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego Panu Olgierdowi Geblewiczowi za objęcie konferencji Patronatem  Honorowym. Gospodarzowi Honorowemu PGE GiEK SA Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra za wsparcie merytoryczne, organizacyjne oraz oprowadzenie uczestników po Elektrowni Szczecin. Partnerom konferencji: PGE GiEK SA, TAURON Wytwarzanie S.A., ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o., PEC Lubań, Sydkraft EC Słupsk Sp. z o.o., PNO Consultants Sp. z o.o., Metso, ECOENERGIA Spółka z o.o., Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o.
I zapraszamy do współpracy przy kolejnych projektach.

 
Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
SC Consulting / PowerMeetings.pl 

REKLAMA
REKLAMA