Fortum rozważa przejście ze współspalania na 100-procentowe spalanie biomasy

Fortum rozważa przejście ze współspalania na 100-procentowe spalanie biomasy
foto: EGL press

{więcej}Koncern energetyczny Fortum zwiększył udział wykorzystanej biomasy w swojej elektrociepłowni w Częstochowie. Zakładany na rok 2012, 35-procentowy pułap spalania biomasy, został osiągnięty już w czerwcu i utrzymuje się na tym poziomie. W ramach swoich przyszłych inwestycji, Fortum planuje także rozpoczęcie budowy nowoczesnej elektrociepłowni w Zabrzu, która ma być w 50 procentach opalana biomasą.
 
W lipcu w Częstochowie wykorzystano 19 500 ton biomasy, pochodzącej od lokalnych dostawców, z czego 8 000 ton stanowiła biomasa pochodzenia leśnego (zrębki leśne), a 11 500 ton pochodzenia rolniczego. Obecnie, w Fortum, prowadzone są prace nad wyznaczeniem kolejnych pułapów procentowych wykorzystywanej biomasy. Do końca tego roku elektrociepłownia w Częstochowie zużyje jej 210 000 ton.
 
„Czekamy na to, co przyniesie zmiana prawa energetycznego, szczególnie, jeśli chodzi o ustawę o odnawialnych źródłach energii. Aktualnie publikowane wersje przepisów prawnych radykalnie ograniczają wsparcie dla współspalania, co dla naszej elektrociepłowni w Częstochowie, jest bardzo niekorzystne. Z tego powodu pracujemy nad scenariuszami, które pozwolą nam na najbardziej efektywne wykorzystanie naszego źródła w ramach obowiązujących w przyszłości przepisów”, mówi Piotr Górnik, dyrektor ds. produkcji i dystrybucji Fortum.
 
Źródło w Częstochowie zostało zaprojektowane i zrealizowane kosztem 130 mln euro i zakładało 25-procentowy udział biomasy w produkcji energii. Aktualnie, po dostosowaniu urządzeń w elektrociepłowni, zwiększono udział biomasy do 35 procent. Obecne stanowisko rządu mówi jednak o ograniczeniu wsparcia dla współspalania. Z tego powodu firma Fortum nie wyklucza, że docelowo będzie musiała całkowicie przejść na spalanie biomasy. Będzie to jednak wymagało dodatkowych nakładów inwestycyjnych.
 
Biomasa ma być również jednym z głównych paliw wykorzystywanych w nowoczesnej elektrociepłowni Fortum w Zabrzu. Ostateczną decyzję dotyczącą budowy zakładu firma ma podjąć na przełomie 2012 i 2013 roku. Łączny koszt inwestycji to około 1 mld zł. Obecnie prowadzone są przetargi na dostawę głównych urządzeń: kotła, turbiny oraz systemów podawania paliw. Według wstępnych założeń, udział biomasy w produkcji skojarzonej energii elektrycznej i ciepła w nowym zakładzie, docelowo ma wynieść nawet do 50 procent. Zmiany w prawie dotyczącym wsparcia dla współspalania mogą jednak spowodować, że zajdzie konieczność weryfikacji planów Fortum.

materiał PR

REKLAMA
REKLAMA