Wyniki finansowe i plany czołowego producenta pelletu w Polsce

Wyniki finansowe i plany czołowego producenta pelletu w Polsce
Darren Shilson, flickr cc-by-2.0

{więcej}Funkcjonująca na giełdzie NewConnect spółka Widok Energia podała infofmacje na temat swojej kondycji finansowej i krótkookresowych planów. 

Widok Energia, która jest jednym z liderów polskiego rynku przetwórstwa biomasy energetycznej, rozpoczyna obecnie przygotowania do uruchomienia kolejnego zakładu przetwórstwa biomasy oraz eleketrociepłowni na biomasę realizowanej przez spółkę zależną Widok Energii – Widok Bio-Energia. Na budowę elektrociepłowni na biomasę w Koniecwałdzie spółka pozyskała dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” w w wysokości 12,2 mln zł. Całkowity koszt inwestycji ma wynieść 25 mln zł. Inna ze spółek Widok Energii – Widok Kogeneracja – zamierza uruhcomić ponadto dwie mikroelektrociepłownie o łącznej mocy 7,2 MW, które mają powstać koło Sztumu. 

REKLAMA

Nowe inwestycje – oprócz funduszy pozyskanych z giełdy New Connect, unijnych dotacji – Widok Energia chce finansować w dużej mierze z emisji obligacji. Obecny plan Widok Energii zakłada emisję obligacji, które zamienione zostaną na akcje, o wartości 34 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone m.in. na refinansowanie istniejącego długu. 

REKLAMA

W zakresie dystrybucji biomasy energetycznej Widok Energia ma podpisane dwie długoterminowe umowy z EDF Paliwa i Energa-Kogeneracja na dostawę 5,5 tys. ton pelletów miesięcznie po cenie jednostkowej 30 zł/GJ i przy średniej kaloryczności peletu wynoszącej 14,5 GJ. 

Jak podała dzisiaj Polska Agencja Prasowa, w tym roku zysk netto Widok Energii ma wynieść 0,39 mln zł przy przychodach wynoszących 19,5 mln zł. W latach 2013 i 2014 przychody firmy mają rosnąć do 40 i 56,95 mln zł, a zysk netto – odpowiednio do poziomu 3,19 i 4,71 mln zł. 
gramwzielone.pl