Nowe rozporządzenie MG zmieni zasady wykorzystania biomasy w energetyce

Nowe rozporządzenie MG zmieni zasady wykorzystania biomasy w energetyce
Kyden, flickr cc-by-2.0

{więcej}Ministerstwo Gospodarki przygotowało nowe rozporządzenie, które znacząco ograniczy możliwość wykorzystania biomasy w energetyce. 

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii zostało podpisane przez Ministra Gospodarki 18 października 2012 r. i wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku. 

REKLAMA

W stosunku do obecnie obowiązującego prawa nowe rozporządzenie zwiększa obowiązkowy udział OZE w miksie energetycznym Polski do roku 2020, wprowadza definicję drewna pełnowartościowego i ogranicza możliwość wykorzystania go w energetyce, a także ma na celu optymalizację zagospodarowania odpadów i pozostałość z przemysłu drzewnego. 

REKLAMA

Nowe rozporządzenie zniesie także obowiązek stosowania w energetyce biomasy pochodzenia rolniczego, co ma prowadzić do likwidacji problemów związanych ze spalaniem dużej ilości biomasy typu agro zawierającej duże ilości związków alkalicznych i chloru, które powodują szybką korozję kotłów. 

Pełna treść rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii z 18 października 2012 r. [PDF]
gramwzielone.pl