Sprawozdanie z konferencji "Biogaz – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię"

Sprawozdanie z konferencji "Biogaz - praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię"
...

{więcej}25 października 2012 r. w Warszawie odbyła się V edycja Konferencji „BIOGAZ – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię”. Spotkanie poświęcone było przede wszystkim praktycznym aspektom inwestycji w zieloną energię i zgromadziło 140 inwestorów.

REKLAMA

Kolejne edycje Konferencji stanowią odpowiedź na dyrektywę Unii Europejskiej przewidującą co najmniej 15% udział energii odnawialnej w całkowitym bilansie energetycznym Polski do 2020 roku.
 
Konferencja „BIOGAZ – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię” gromadzi przede wszystkim  inwestorów. Są to przedsiębiorstwa prywatne oraz zakłady komunalne i samorządy lokalne, które chcą włączyć biogaz do swojego bilansu energetycznego. Celem organizacji Konferencji jest umożliwienie uczestnikom kolejnych jej edycji poszerzenia swojej wiedzy o informacje dotyczące możliwości wykorzystania biogazu w ich działalności. Wykładowcy – praktycy przybliżają zainteresowanym tematy prawne, zagadnienia dotyczące finansowania inwestycji oraz praktyczne aspekty inwestycji w biogazownie.
 
Rozwijana w kolejnych edycjach Konferencji tematyka związana z biogazem cieszy się rosnącym zainteresowaniem zarówno uczestników – stale rosnąca liczba przedstawicieli samorządów lokalnych oraz dużych, liczących się na rynku przedsiębiorstw, jak i mediów oraz prestiżowych organizacji branżowych i ministerstw. Czwartkowa konferencja stanowiła przede wszystkim forum kontaktów i wymiany doświadczeń dla podmiotów poruszających się w temacie biogazu oraz wszystkich zainteresowanych wejściem w branżę.
 
O randze przedsięwzięcia świadczy lista organizacji związanych z sektorem energetyki i energii, które objęły Patronatem Honorowym to wydarzenie.
 
Konferencję wsparły: Ministerstwo Gospodarki, Prezydent M. St. Warszawy, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Urząd Regulacji Energetyki, Przewodniczący Sejmowej Stałej Podkomisji ds. Energetyki – Andrzej Czerwiński, Agencja Rozwoju Mazowsza, Agencja Rynku Energii, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Krajowa Izba Biopaliw, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Polskie Stowarzyszenie Biogazu. Patronat Medialny tradycyjnie sprawowały czołowe media związane z energią odnawialną i gospodarką.
 
Podczas Konferencji poruszone zostały następujące tematy:
 – Projekt ustawy o energii odnawialnej a funkcjonowanie biogazowni rolniczych – Maciej Kapalski, Główny Specjalista, Departament Energii Odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki
– Bioelektrownia Rzędów – aspekty technologiczne i społeczne inwestycji biogazowej – Wojciech Łukaszek, Dyrektor Programu Inwestycyjno-Naukowego Rzędów, EKOENERGIA
 – Proces inwestycyjny w biogazownie krok po kroku – Magdalena Papajewska, Project Development Manager, BIOGAZ ZENERIS Sp. z o.o.
 – Poprawa efektywności produkcji biogazu w biogazowniach poprzez ograniczenie ilości osadów w reaktorach – Tomasz Tłustochowicz, Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży, CLIMBEX S.A.
 – Zewnętrzne źródła finansowania (dotacje) inwestycji biogazowych – Iwona Sajewska, Doradca ds. Finansowania Inwestycji, METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
 – Biogazowe agregaty kogeneracyjne – Jarosław Łukowski, Zastępca Dyrektora Handlowego, Pełnomocnik Spółki, H. Cegielski-Poznań S.A.
 – Innowacyjne techniki obróbki pofermentu z biogazowni metodą SplitBox® – Tomasz Majewski, Prezes Zarządu, SEPARATOR Sp. z o.o.
 – Audyt technologiczny w projektach biogazowych – Maciej Gołębiewski, Prezes Zarządu, Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o.
 – Uwarunkowania technologiczne wtłaczania biometanu do sieci – Wacław Bilnicki, Dyrektor Departamentu Rozwoju, PGNIG Energia SA
 – Możliwości zastosowania biogazu w transporcie – Projekt BIOMASTER – dr inż. Radosław Pomykała, Koordynator Projektu BIOMASTER w Polsce, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie
 – GreenGasGrids – Zwiększenie europejskiego rynku produkcji, poprawa warunków przesyłu i przyłączanie biogazu do sieci dystrybucji
– Maria Dobrowolska, Specjalista ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
 
Poza prelekcjami praktyków i specjalistów uczestnicy Konferencji mieli możliwość zapoznania się z ofertą firm:
– METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
– SEPARATOR Sp. z o.o.
– H. Cegielski – Poznań S.A.
– CLIMBEX S.A.
oraz
– Awbud S.A.
 
Pozytywne sygnały ze strony uczestników i sponsorów Konferencji po raz kolejny pokazały potrzebę organizacji tego typu spotkań stanowiących platformę kontaktu producentów i dystrybutorów związanych z sektorem biogazu z inwestorami. Już dzisiaj firma Progress Group zapowiada szóstą edycję konferencji „BIOGAZ – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię” na wiosnę 2013 roku. Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy!
Progress Group

REKLAMA