Tomasz Podgajniak (PIGEO) o czynnikach blokujących rozwój biogazowni

Tomasz Podgajniak (PIGEO) o czynnikach blokujących rozwój biogazowni
Tomasz Podgajniak, PIGEO. Foto: Newseria

{więcej}Wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej w rozmowie z PAP wymienia czynniki uniemożliwiające szybszy rozwój rynku biogazowni rolniczych. 

Jak przekonuje Tomasz Podgajniak, biogazownie rolnicze w Polsce mogłyby produkować biogaz w ilości odpowiadającej połowie produkcji biogazu rolniczego w Niemczech, w których działa około 6 tys. biogazowni rolniczych,  a także w ilości odpowiadającej połowie wydobycia gazu przez PGNiG. 

Obecnie w Polsce liczba działających biogazowni rolniczych nie przekracza jednak 30. Co wpływa na taki stan rzeczy? Eksperci rynku biogazowego zgodnie powtarzają, że za wolne tempo rozwoju biogazowni rolniczych w naszym kraju odpowiada nieprecyzyjne prawo, niestabliny system wsparcia dla inwestorów oraz bariery społeczne. 

REKLAMA
REKLAMA

Według Tomasza Podgajniaka, jednym z podstawowych problemów jest niska świadomość społeczna. Jego zdaniem, wpływ na nią ma fakt, że media nie informują o korzyściach związanych z funkcjonowaniem biogazowni, a poruszając ich temat koncentrują się głównie na potencjalnych problemach związanych z funkcjonowaniem tego rodzaju projektów. 

– Mieszkańcy wsi, w których mają powstać biogazownie często ulegają manipulacjom. Widzimy w różnych procesach inwestycyjnych sporo zawiści, sporo obstrukcji i niezrozumienia całego procesu technologicznego. Największą obawą jest, że będzie śmierdziało. Tymczasem by proces fermentacyjny miał sens musi przebiegać w warunkach hermetycznych. Obawy dotyczą też transportu masy surowcowej. Rzeczywiście przy dużych biogazowniach to jest kilkadziesiąt tys. ton rocznie, ale to też da się opanować – Polska Agencja Prasowa cytuje Tomasza Podgajniaka. 

Wiceprezes PIGEO zwraca także uwagę na brak systemu finansowania inwestycji biogazowych. – Jest potrzeba stworzenia systemu tanich kredytów, niewymagających ogromnego wkładu własnego i wielkich zabezpieczeń. Ważna jest też możliwość pozyskania gwarancji odbioru energii i godziwej za nią zapłaty, możliwość produkcji w kogeneracji: nie tylko energii elektrycznej, ale także ciepła. To są uwarunkowania, które mogłyby spowodować, że rozwój tego sektora znacząco by przyśpieszył – mówi z rozmowie z PAP Tomasz Podgajniak. 
gramwzielone.pl