Wsparcie dla kogeneracji wygasa za 3 miesiące. Czy zostanie przedłużone?

Nowela kogeneracyjna

Dzisiaj rząd powinien przyjąć projekt ustawy przedłużającej system wsparcia kogeneracji. Zgodnie z nim żółte i czerwone certyfikaty będą ponownie wydawane do marca 2015 roku. Po wejściu w życie noweli kogenracyjnej wytwórcy znowu będą otrzymywać świadectwa pochodzenia, a odbiorcy energii (bądź sprzedawcy w ich imieniu) będą zobowiązani je kupować. W tym roku (od chwili wejścia w życie przepisów) udział tzw. „żółtej” energii ma wzrosnąć do 3,7 proc., natomiast obowiązek udziału „czerwonej” energii pozostanie na ubiegłorocznym poziomie 23,2 proc.

Wprowadzony w 2007 roku system wygasa 31 marca tego roku, ale już od początku roku wytwórcy energii w skojarzeniu z ciepłem nie otrzymują wsparcia. Mogą jedynie występować jeszcze o wydanie świadectw za energię wyprodukowaną w poprzednim roku.

REKLAMA
REKLAMA