Liczba biogazowni rolniczych w Polsce na początku 2013 r.

Liczba biogazowni rolniczych w Polsce na początku 2013 r.
.....

{więcej}Agencja Rynku Rolnego opublikowała aktualizację rejestru biogazowni rolniczych działających w naszym kraju. 

W „Rejestrze przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego” zaktualizowanym na dzien 11.01.13 znajdziemy listę 24 operatorów biogazowni rolniczych. Wśród nich liderem jest firma Poldanor, która eksploatuje w Polsce 8 biogazowni rolniczych zlokalizowanych w: Koczale, Pawłówku, Płaszczycy, Uniechówku, Kujankach (woj. pomorskie), Nacławiu, Świelinie, Giżynie (woj. zachodniopomorskie). 

REKLAMA

Ja wynika z aktualnego rejestru biogazowni rolniczych Agencji Rynku Rolnego, w Polsce działa obecnie w sumie 31 instalacji tego typu, a od początku 2013 roku przybyły w nim już dwie nowe biogazownie rolnicze.

REKLAMA

Pierwsza z nich jest zlokalizowana w Koczergach (woj. lubelskie), a jej moc wynosi 1,2 MWe i 1,3 MWt. Operatorem biogazowni rolniczej w Koczergach jest firma DMG Sp. z o.o. Natomiast druga z dodanych w tym roku do listy ARR biogazowni rolniczych znajduje się w Kostkowicach (woj. śląskie). Jej moc elektryczna wynosi 0,6 MW, a moc cieplna – 0,608 MW. W tym wypadku inwestorem jest Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski Sp. z o.o.
gramwwizielone.pl