ARiMR: preferencyjne kredyty na zakup gruntów i inwestycje na terenach wiejskich

ARiMR: preferencyjne kredyty na zakup gruntów i inwestycje na terenach wiejskich
annia316, flickr cc-by-2.0

{więcej}Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we współpracy z kilkoma bankami uruchomi linię kredytową, w ramach której będzie można uzyskać finansowanie na realizację inwestycji na obszarach wiejskich. 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczyła 22,5 mln zł na dopłaty do nowych kredytów inwestycyjnych, które będą udzielane w I kwartale 2013 r. Ta kwota pozwoli na przyznanie przez banki współpracujące z ARiMR kredytów inwestycyjnych na łączną kwotę 750 mln zł.

REKLAMA

W 2013 roku można starać się o kredyty inwestycyjne m.in. na zakup gruntów rolnych, na zakup użytków przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego, na operacje w zakresie nowych technologii produkcji, na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych, a także na kredyty dla młodych rolników i grup producentów rolnych.

REKLAMA

Wnioski w sprawie kredytów można składać w następujących bankach współpracujących w tym zakresie z ARiMR: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., SGB Bank S.A., Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Bank Zachodni WBK S.A., ING Bank Śląski S.A., Pekao S.A.
gramwzielone.pl