"Bankructwa operatorów biogazowni mogą nastąpić w najbliższych tygodniach"

"Bankructwa operatorów biogazowni mogą nastąpić w najbliższych tygodniach"
.....

{więcej}Podczas wczorajszego spotkania w Sejmie przedstawiciele branży biogazowej zaapelowali o działania w związku z obecną sytuacją na rynku OZE i pogarszajacą się kondycją sektora biogazowego. 

Na wczorajszym spotkaniu Parlamentarnego zespołu ds. energetyki zwołanemu w celu zdiagnozowania kondycji branży biogazowni rolniczych, jej przedstawiciele informowali o złej sytuacji producentów energii z biogazu – spowodowanej załamaniem się cen zielonych certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii. 

Przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Producentów Biogazu Rolniczego (PSPBR), wksazali, że obecne warunki finansowe, w których muszą funkcjonować właściciele biogazowni, prowadzą do fali upadków, których możemy spodziewać się „w najbliższych tygodniach i miesiącach”. PSPBR wskazał, że dla wielu operatorów przy aktualnej cenie zielonych certyfikatów każdy dzień funkcjonowania ich biogazowni przynosi straty, a w efekcie mogą czekać ich bankructwa i konieczność zwrotu dotacji, przy udziale których powstała większość zbudowanych do tej pory w naszym kraju biogazowni. 

REKLAMA
REKLAMA

Przedstawicielom branży wtórował obecny na spotkaniu Kazimierz Żmuda z resortu rolnictwa, który wskazał, że obecne warunki rozwoju biogazowni w Polsce uniemożliwiają rozwój sektora biogazowego w naszym kraju, w efekcie przyczyniając się do powstania zaledwie 31 zbudowanych do tej pory w Polsce biogazowni rolniczych, podczas gdy w Niemczech działa już ponad 6 tysięcy tego rodzaju instalacji. 

Kazimierz Żmuda zauważył, że trudna sytuacja branży biogazowej spowodowana jest dodatkowo opóźnieniami w pracach nad ustawą o OZE. Wielu inwestorów, którzy zbudowali biogazownie w ostatnich miesiącach, liczyło, że będą one funkcjonować już w ramach nowego systemu wsparcia dla OZE – a w obliczu braku ustawy są przykłady biogazowni, które zostały już zbudowane, a które nie są jednak uruchamiane, ponieważ ich działalność przynosiłaby straty. 

Przedstawiciele branży biogazowej wskazali także, iż po wejściu w życie nowej ustawy o OZE działające już biogazownie powinny zostać objęte nowymi zasadami wsparcia. Projekt ustawy o OZE zakłada tymczasem, że wszystkie OZE uruchomione przed wejściem w życie ustawy zachowają dotychczasowe wsparcie poprzez wprowadzenie dla nich współczynnika korekcyjnego równego 1 i wydaje się, że zmiana tej zasady w drodze wyjątku wyłącznie dla sektora biogazowego jest jednak mało realna. 

Obecny na spotkaniu Janusz Pilitowski z Ministerstwa Gospodarki poinformował ponadto, że w projekcie ustawy o OZE znajdzie się zapis, który uruchomi mechanizm polegający na cyklicznym ogłaszaniu przez resort rolnictwa wykazu surowców, które będzie można stosować w biogazowniach rolniczych. 
gramwzielone.pl