System wsparcia dla źródeł wykorzystujących biomasę. Definicje, kwalifikacja, pomiary, rozliczenie

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na warsztat praktyczny pt.: System wsparcia dla źródeł wykorzystujących biomasę. Definicje, kwalifikacja, pomiary, rozliczenie, który odbędzie się 10 kwietnia 2013 roku w Golden Floor Plaza, w Budynku Millenium Plaza, przy Al. Jerozolimskich 123 A, w Warszawie.

REKLAMA

Spotkanie poprowadzi pan dr Zdzisław Muras, który jest doktorem nauk prawnych, wykładowcą Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, wieloletnim pracownikiem URE. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym ośmiu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2010 r.) oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2011) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).

Podczas spotkania zostaną poruszone takie tematy jak:
·         Regulacje europejskie – perspektywa rozwoju:
– Dyrektywa 2009/28/WE
– Dyrektywa z 25.10.2012 r. (2012/27/UE) „dotycząca CHP”  – zakres implementacji
·         Krajowe podstawy prawne
– Ustawa – Prawo energetyczne dziś i planowane zmiany (mały trójpak)
– Rozporządzenia:
·         Podstawowe definicje
– Rodzaje wytwarzania kogeneracyjnego– aspekty praktyczne
– Technologie wytwarzania w OZE – aspekty praktyczne
– Wybrane przykłady biomasy z określeniem minimalnego progu biodegradowalności pozwalającego zaliczyć ją na cele energetyczne, w tym
– Podstawowe definicje – rodzaje biomasy na cele energetyczne
– Biogaz rolniczy a inne rodzaje biogazu (wysypiskowy, z oczyszczalni ścieków, techniczny) – zakres uprawnień i obowiązków
– Nowe rodzaje biomasy – jak i kiedy kwalifikować na cele energetyczne?
– Jednostki kompetentne do przeprowadzenia badań właściwości fizykochemicznych paliw biomasowych przeznaczonych do spalania.  
·         Rozliczanie biomasy na potrzeby systemu wsparcia 
– Obowiązki w zależności od technologii wytwarzania
– Rodzaj jednostki i rodzaj paliwa a kolory certyfikatów.
 
Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na naszej stronie internetowej
http://euro-con.pl/wydarzenia/warsztaty/88-system-wsparcia-dla-zrodel-wykorzystujacych-biomase-definicje-kwalifikacja-pomiary-rozliczenie
 
Zapraszamy
EUROCON
tel. 503 123 570, fax: 22 12 14 072,  biuro@euro-con.pl

REKLAMA