Dzisiaj producenci biomasy zablokują drogi

Dzisiaj producenci biomasy zablokują drogi
EREC press

{więcej}Stowarzyszenie Polska Biomasa zapowiada na dzisiaj blokadę kilku krajowych dróg. Producenci biomasy domagają się działań rządu, które będą przeciwdziałać ich pogarszającej się sytuacji. 

Branża producentów biomasy od kilku tygodni alarmuje, że poszczególni producenci znaleźli się na krawędzi bankructwa. Powodem jest zrywanie przez wytwórców energii długoterminowych kontraktów na zakup biomasy, co w dużej mierze wynika z załamania się rynku zielonych certyfikatów. 

REKLAMA

– Nasza sytuacja jest coraz gorsza. W związku z brakiem zrozumienia i jakiejkolwiek działalności naszego rządu zmuszeni jesteśmy do zorganizowania pierwszego cyklu ogólnopolskich protestów – „RZ” cytuje Piotra Kowalewskiego reprezentującego Stowarzyszenie Polska Biomasa. 

REKLAMA

Producenci biomasy domagają się ponadto utrzymania obecnego poziomu wsparcia dla producentów energii z biomasy w technologii współsplania z węglem. W projektowanej przez rząd ustawie o OZE wsparcie dla współspalania ma być znacząco obcięte w porównaniu do poziomu dopłat gwarantowanych dla tej technologii w obecnym Prawie energetycznym. Ograniczenie wsparcia dla współspalania może skutkować wycofywaniem się koncernów energetycznych z produkcji energii we współspalaniu, a dla producentów biomasy energetycznej może to oznaczać znaczący spadek popytu. 

Jak informują przedstawiciele Stowarzyszenia Polska Biomasa, produkcja biomasy energetycznej w Polsce jest źródłem pracy dla około 60 tys. osób, a wolumen rocznej produkcji sięga łącznie ok. 7 mln ton. Według producentów biomasy, produkcja ok. 300 ton biomasy rolniczej generuje jedno stanowisko pracy.
gramwzielone.pl