IEO: utrzymanie wsparcia dla współspalania grozi niedoborem mocy OZE

IEO: utrzymanie wsparcia dla współspalania grozi niedoborem mocy OZE
foto: RWE press

{więcej}Instytut Energetyki Odnawialnej opublikował raport, w którym ocenił perpsektywy dalszego wspierania produkcji energii w technologii współspalania. 

W raporcie „Ocena skutków ekonomicznych utrzymania wsparcia dla technologii współspalania węgla z biomasą” czytamy, że połowa bloków energetycznych, w których współspalana jest biomasa, w ciągu najbliższych lat może zostać wyłączona z powodu niespełniania unijnych standardów emisyjnych. IEO szacuje, że współspalanie biomasy z węglem w tego rodzaju instalacjach stanowi obecnie w Polsce ok. 50% produkcji energii z OZE. 

REKLAMA

Instytut Energetyki Odnawialnej prognozuje w swoim raporcie, że jeśli duży udział współspalania w produkcji energii w Polsce zostanie utrzymany, w momenie wyłączenia z eksploatacji bloków współspalających biomasę Polska będzie musiała kupować zieloną energię za granicą – aby spełnić cel 15-procentowego udziału OZE w konsumpcji energii do roku 2020. Przy założeniu, że pod koniec obecnej dekady energia będzie kosztować ok. 150 €/MWh, według IEO na import zielonej energii będziemy musieli wydawać wówczas ok. 6 mld zł. 

REKLAMA

Zdaniem IEO, obecne promowanie produkcji energii w technologii współspalania blokuje możliwość rozwoju innym technologiom OZE i dlatego Instytut chce szybkiego przyjęcia ustawy o OZE, która ograniczy wsparcie dla współspalania. Instytut szacuje, że wymagające najmniejszych nakładów inwestycyjnych współspalanie bezpośrednie w instalacjach eksploatowanych w okresie 30 lat nie musi być w ogóle wspierane.

W swoim raporcie IEO wskazuje ponadto na kryzys obecnego systemu wsparcia dla energetyki odnawialnej, który zdaniem ekspertów Instytutu będzie się pogłębiał wraz z opóźnieniami w przyjęciu nowego systemu wsparcia dla OZE. 
gramwzielone.pl