Unijna dotacja na budowę biogazowni

Ministerstwo Gospodarki podpisało kolejne umowy o dofinansowanie w ramach konkursów nr  1/9.4/POIiŚ/2009 i 2/9.4/POIiŚ/2010 dla działania 9.4 „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych” Priorytetu IX „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna”.

REKLAMA

http://www.mg.gov.pl/files/upload/18155/Lista%20beneficjent%C3%B3w_IiIIQ2013.pdf

REKLAMA