Grupa Consus będzie importować biomasę z Afryki

Grupa Consus będzie importować biomasę z Afryki
Charleston's TheDigitel, flickr cc-by-2.0

{więcej}Wbrew zapowiedziom rządu nt. ograniczenia wsparcia dla źródeł biomasowych spalających biomasę przywiezioną zza granicy, grupa Consus zamierza sprowadzać do naszego kraju biomasę z Afryki. 

Jak informuje wnp.pl, grupa Consus w tym roku chce sprowadzić do Polski łącznie 5 statków z biomasą, która ma przypłynąć z Togo. Kilka dni temu do portu w Gdańsku przypłynął pierwszy statek z biomasą zamówioną przez Consus Togo – spółkę z Grupy Consus. Biomasa, którą chce sprowadzać Consus, to łupki z orzecha palmy olejowej (ang. Palm Kernel Shell). 

REKLAMA

– W Togo przygotowujemy podwaliny pod nowoczesny rynek energii oparty na paliwach ekologicznych, których tam jest pod dostatkiem. Import surowca do Europy jest tylko przejściowym, pierwszym krokiem do nawiązania szerszych kontaktów biznesowych. Już dziś inwestujemy w edukację ukierunkowaną na rozwój inżynierii energetyki odnawialnej, tak by nasi afrykańscy kontrahenci nie tylko przeznaczali biomasę na rynek eksportowy, ale też w przyszłości efektywnie wykorzystywali ją na własne potrzeby. Oferując płatne staże dla studentów nowego kierunku na Uniwersytecie w Lome, Consus Togo pomoże w praktycznym przygotowaniu przyszłych pracowników i przedsiębiorców tej branży – wnp.pl cytuje Jarosława Kłapuckiego, współzałożyciela Grupy Consus. 

REKLAMA

Consus sprowadza biomasę do Polski od zeszłego roku. Przywożona biomasa jak dotąd pochodziła z Europy. Jak do tej pory Consus sprowadził do naszego kraju w sumie 22 tys. ton biomasy. Każdy z zamówionych przez spółkę statków ma dostarczyć po 8 tys. ton biomasy. W przyszłym roku do Polski ma przypłynąć kolejnych 8 statków z dostawami biomasy dla Consus. Zakładane parametry jakościowe sprowadzanej biomasy to kaloryczność na poziomie co najmniej 16,6 – 16,9 GJ/t oraz wilgotności wynosząca po rozładunku 12-15%.
gramwzielone.pl