NFOŚiGW uruchamia dotacje na budowę biogazowni rolniczych

NFOŚiGW uruchamia dotacje na budowę biogazowni rolniczych
Zorg Biogas press

{więcej}Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiedział realizację programu mającego na celu dofinansowanie budowy biogazowni rolniczych.

REKLAMA

Nabór wniosków na dotacje na biogazownie w konkursie realizowanym w ramach programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) ma zostać przeprowadzony w dniach 1-30 sierpnia br. Dofinansowanie na budowę biogazowni rolniczych udzielane będzie w formie dotacji do 30% kosztów kwalifikowanych oraz w formie pożyczki do 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. 

Potencjalni beneficjenci w składanych wnioskach będą musieli wykazać, że projekty biogazowe, które chcą zrealizować z udziałem dofinansowania z NFOŚiGW, posiadają już m.in. pozytywne decyzje środowiskowe, warunki przyłączenia, wstępne umowy na zakup produkowanej w biogazowni energii cieplnej, umowy na zakup substratu do produkcji biogazu, a także złożony wniosek o wydanie pozwolenia budowlanego. 
gramwzielone.pl

REKLAMA