IEO: wartość sprzedaży na rynku kotłów na biomasę w 2012 r. wyniosła 150 mln zł

IEO: wartość sprzedaży na rynku kotłów na biomasę w 2012 r. wyniosła 150 mln zł
EREC press

{więcej}Wykorzystanie kotłów na biomasę do celów ogrzewania w warunkach krajowych staje się coraz bardziej uzasadnioną ekonomicznie i technologicznie alternatywą dla tradycyjnych urządzeń grzewczych. Pomimo ciągłej dominacji na rynku urządzeń wykorzystujących paliwa konwencjonalne, zauważalny jest rozwój sektora produkcji kotłów na biopaliwa stałe oraz ich rosnący udział w ofertach polskich producentów – informuje Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO). 

IEO przygotował raport „Rynek kotłów i urządzeń na biomasę w Polsce”, w którym m.in. zawarto charakterystykę krajowego rynku tego typu urządzeń, pokazano statystyki ich sprzedaży, ceny, sposoby finansowania inwestycji oraz kierunki rozwiązań technicznych. 

Według szacunków Instytutu Energetyki Odnawialnej w Polsce użytkowanych jest blisko 90 tys. kotłów dedykowanych na biomasę, w których wykorzystywane jest drewno opałowe, bądź pelet. Roczna sprzedaż przewyższa 15 tys. sztuk, co oznacza że rocznie przybywa ponad 300 MW. Tylko w roku ubiegłym wartość sprzedaży wyniosła ponad 150 mln zł. Zasadniczy obrót realizowany jest w segmencie kotłów do 70 kW – w przypadku kotłów dedykowanych na biomasę jest to segment o mocach poniżej 40 kW i 40-70 kW, natomiast wśród kotłów wielopaliwowych dominuje segment poniżej 40 kW.

REKLAMA
REKLAMA

Struktura sprzedaży kotłów według mocy i rodzaju sprzedanych urządzeń w roku 2012:

opracowanie: IEO

Więcej informacji oraz raport „Rynek kotłów i urządzeń wykorzystujących biomasę w Polsce” dostępny jest na stronie IEO: www.ieo.pl. Wraz z raportem dostępna jest również baza danych urządzeń grzewczych wykorzystujących biomasę i przedsiębiorstw działających w tym sektorze.
IEO/ red. gramwzielone.pl