Zmiany w programie dotacji na biogazownie rolnicze

Zmiany w programie dotacji na biogazownie rolnicze
Francis Flinch, wikimedia cc-by-3.0

{więcej}NFOŚiGW wprowadził zmiany w regulaminie konkursów realizowanych w ramach programu „System zielonych inwestycji GIS, Część 2) Biogazownie rolnicze”. Najbliższy nabór wniosków w w/w programie Fundusz zostanie przeprowadzony w drugiej połowie tego miesiąca. 

W III edycji konkursu o dofinansowanie projektów mających na celu budowę biogazowni rolniczych Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadzi kilka istotnych zmian. Dotyczą one m.in. obniżenia minimalnego kosztu inwestycji z 10 mln zł na 5 mln zł, dopuszczenia jako substratu w realizowanych projektach wyłącznie biomasy pochodzenia rolniczego, umożliwienia pojedynczemu wnioskodawcy ubiegania się o dofinansowanie kilku projektów, a także dodania w kryteriach oceny nowego kryterium gotowości realizacyjnej. 

REKLAMA

Jak zapowiada NFOŚiGW, nabór wniosków na dotacje na biogazownie w III konkursie realizowanym w ramach programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme), część 2) Biogazownie rolnicze” zostanie przeprowadzony w dniach 15 – 30 sierpnia br. Dofinansowanie na budowę biogazowni rolniczych udzielane będzie w formie dotacji, których maksymalna wartość wyniesie do 30% kosztów kwalifikowanych oraz w formie pożyczki do 45% kosztów kwalifikowanych inwestycji. 

REKLAMA

Zobacz regulamin programu „System zielonych inwestycji GIS, cześć 2) Biogazownie rolnicze” [PDF]
gramwzielone.pl