Bruksela pyta Polskę o wsparcie dla kogeneracji

Bruksela pyta Polskę o wsparcie dla kogeneracji
Budynek Komisji Europejskiej. Foto: tiseb, flickr cc-by-2.0

{więcej}Właściciele jednostek kogeneracyjnych, w tym biogazowni rolniczych, czekają na wznowienie systemu żółtych i czerwonych certyfikatów. Mimo, że projekt przygotowanej w tym celu ustawy trafił do Sejmu już pół roku temu, wsparcie dla kogeneracji w dalszym ciągu jest zawieszone. Sprawę w dalszym ciągu bada bowiem Komisja Europejska. 

Dotychczasowy system wsparcia dla kogeneracji, w ramach którego producenci energii w skojarzeniu otrzymywali żółte lub czerwone certyfikaty, wygasł z końcem 2012 r. W ten sposób dodatkowe źródło przychodu stracili m.in. operatorzy biogazowni rolniczych, którzy za wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu, oprócz przychodu uzyskiwanego ze sprzedaży energii oraz certyfikatów zielonych, mogli otrzymywać i sprzedawać także certyfikaty kogeneracyjne. 

Rządowy projekt ustawy wydłużającej działalność systemu wsparcia dla kogeneracji do 31 marca 2015 roku trafił do Sejmu w marcu tego roku, a miesiąc później został skierowany do Komisji Europejskiej w celu notyfikacji. Od tego czasu Bruksela ocenia, czy planowany system certyfikatów kogeneracyjnych jest zgodny z unijnymi zasadami pomocy publicznej.

REKLAMA
REKLAMA

W ubiegłym tygodniu urzędnicy KE wysłali do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów listę pytań na temat funkcjonowania systemu wsparcia dla kogeneracji. Na udzielenie odpowiedzi UOKiK ma 20 dni. 

W celu oceny czy mechanizm świadectw kogeneracyjnych nie jest niedozwoloną pomocą publiczną, Komisja Europejska chce sprawdzić m.in. zasady handlu certyfikatami kogeneracyjnymi na Towarowej Giełdzie Energii. Urzędnicy KE chcą sie dowiedzieć m.in. na jakich zasadach i w jakiej ilości certyfikaty są sprzedawane na TGE, ale także w umowach bilateralnych. 

Jak informuje wnp.pl, Komisja Europejska chce się także dowiedzieć, w jaki sposób jest ustalana wysokość kar w przypadku nieumorzenia świadectw kogeneracyjnych lub niedopełnienia obowiązku uiszczenia opłaty zastępczej, a także jaka jest zależność między ceną świadectw kogeneracyjnych a wysokością opłaty zastępczej i wysokością kary. Dane na ten temat UOKiK ma przedstawić w zestawieniach dziennych. 

Bruksela poinformowała polskie władze, że w przypadku, gdy do Komisji nie wpłyną odpowiedzi na zasade pytania, KE nie będzie w stanie przyjąć stanowiska w sprawie systemu świadectw kogeneracyjnych i w rezultacie termin dwóch miesięcy, w którym musi zająć stanowisko, zacznie bieg dopiero po otrzymaniu odpowiedzi. 
gramwzielone.pl