Prezes Taurona o perspektywach współspalania w nowym systemie wsparcia

Prezes Taurona o perspektywach współspalania w nowym systemie wsparcia
Dariusz Lubera, prezes Tauronu. foto: newseria.pl

{więcej}Zdaniem Dariusza Lubery, prezesa zarządu Tauron Polska Energia, założenia opublikowanego w tym tygodniu projektu ustawy OZE sprawiają, że kierowana przez niego firma zrezygnuje ze współspalania biomasy z węglem. Prezes Taurona uznaje prawdopodobieństwo wejścia w życie ustawy jako niskie.
 
Jak mówi na łamach wnp.pl Dariusz Lubera, założenia wsparcia dla współspalania przyjęte w najnowszym projekcie ustawy o OZE oznaczają, że produkcja zielonej energii z wykorzystaniem tej technologii nie będzie opłacalna, a opłacalność może zagwarantować jedynie współczynnik korygujący wartość zielonego certyfikatu na poziomie powyżej 0,7.
 
– Nie ma znaczenia, czy ten współczynnik będzie 0,3 czy 0,5 bo próg minimum to 0,7. Dopiero przy współczynniku 0,7 , w zależności jak się do tego dopasuje cena biomasy, pojawia się rentowność zero plus. W związku z tym każdy system wsparcia dla współspalania ze współczynnikiem poniżej 0,7 nie ma znaczenia, bo wtedy nie będzie współspalania, a przynajmniej w Tauronie – wnp.pl cytuje Dariusza Luberę.
 
Zgodnie z zapisami nowego projektu ustawy o OZE, instalacje współspalania biomasy z węglem uruchomione przed wejściem w życie nowych przepisów zachowają prawo do korzystania z zielonych certyfikatów, jednak jednostkowa wartość certyfikatów przyznawana za produkcję energii w technologii współspalania zostanie zredukowana o 50%, a wsparcie będzie przysługiwać tylko do końca 2021 r.
 
Ograniczenia te mają jednak nie dotyczyć tzw. dedykowanych instalacji współspalania, czyli „instalacji wyposażonych w odrębne linie technologiczne dla przygotowania, transportu i wprowadzenia biomasy, biopłynu, biogazu lub biogazu rolniczego bezpośrednio do komory paleniskowej, która umożliwia osiągnięcie średniorocznie co najmniej 20 % ich udziału w wartości energetycznej wszystkich paliw wprowadzanych do jednostki wytwórczej”.
 
Nowe instalacje współspalania – zgodnie z zapisami nowego projektu ustawy o OZE – zostaną wyłączone z systemu aukcji, jednak zastrzeżenie to ma również nie dotyczyć tzw. dedykowanych instalacji współspalania.  

gramwzielone.pl

REKLAMA
REKLAMA